ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

متروی تهران
جدال در 3 جبهه، ميان
هاشمی- قاليباف
- احمدی نژاد

 
 
 
 
 

بودجه و سرنوشت متروی تهران را دولت به سرنوشت کشاکش سياسی با سردار قاليباف شهردار تهران از يکسو، و هاشمی رفسنجانی از سوی ديگر گره زده است. يعنی سرنوشت دو انتخابات خبرگان و شوراها!

مديرعامل متروی تهران پسر هاشمی رفسنجانی است. قاليباف در رقابت با احمدی نژاد و برای نيفتادن مترو بدست سرداران گروهبندی نظامی پشت دولت احمدی نژاد تاکنون و بعنوان شهردار تهران سعی کرده از مديرعامل کنونی مترو حمايت کند. مترو نيز ظاهرا تاکنون کم حادثه تر و کم مسئله تر از هر خدمات شهری ديگری بوده و چوب گذاشتن لای چرخ آن می تواند به يک فلج شهری تبديل شود. احمدی نژاد چندبار برای برداشتن محسن هاشمی و گذاشتن يکی از سرداران دولت بر راس متروی تهران خيز برداشته اما تاکنون زورش نرسيده است.

با اين مقدمه، مصاحبه محسن هاشمی مديرعامل شرکت متروی تهران و اشاراتی که در آن می کند روشن تر می شود!

مهندس محسن هاشمی در مراسم افتتاح ايستگاه اتمسفر خط تهران ــ‌ كرج گفت:

پس از گذشت 9 ماه از سال 25 ميليارد تومان از مجموع اعتبارات تبصره 13 بودجه اختصاصی متروی تهران را در اختيار سازمان شهرداری ها قرار داده اند تا به متروی تهران بدهد. اين در حالی است كه مبلغ مورد نظر در ساير شهرها مستقيما در اختيار شهرداريها قرار گرفته است.  ما اعتراض كرديم؛ گفتند که اشتباه شده است. دوباره تصويب می کنيم، که البته با نزديك شدن به پايان سال بعيد است بتوانيم كار جدی انجام دهيم.

ما نگران برنامه‌های مترو در سال آينده هستيم و پيش‌بينی می‌كنيم اگر واگن‌ها به اندازه كافی تامين نشود، اوايل سال آينده با بحران روبرو می‌شويم و فاصله اعزام قطارها به تاخير می‌افتد.

بازی كردن با سيستمی كه 90 كيلومتر طول دارد و 5/1 ميليون سفر در روز انجام می‌دهد، قابل تحمل نيست . نمايندگان مجلس بايد به طور جدی، پيگير اعتبارات متروی تهران باشند تا شاهد حل مشكلات باشيم.

امسال به دليل حمايت شهردار تهران خدشه‌ای به برنامه‌های مترو وارد نشد، اما به خاطر نبود نقدينگی و بحران در اخذ فاينانس، در احداث خطوط 3 و 4 و تكميل ساير ايستگاهها با مشكل جدی مواجهيم.

اگر ريال و اعتبار لازم را در اختيار داشته باشيم، با احداث هر خط مترو 60 هزار شغل مناسب در سطح مهندسی ايجاد و اگر 8 خط مترو فعال شود 300 هزار شغل تامين می‌شود.

بيش از 170 ميليون سفر از يك ميليارد سفر انجام شده مترو متعلق به خط كرج ــ تهران است كه با توجه به طول 40 كيلومتری آن معادل 2ميليارد كيلومتر حركت يك خودرو بوده و بيش از 250 ميليون ليتر هزينه صرفه جويی و ميزان قابل توجهی كاهش حجم ترافيك در بر داشته است.

هر سال به طور متوسط حدود 10 كيلومتر و 5 ايستگاه مترو افتتاح شده و با افتتاح ايستگاه اتمسفر نيز مجموع تعداد ايستگاههای مترو به 46 ايستگاه رسيد.

خط 5 مترو (تهران ــ كرج ــ گلشهر) حدود 42 كيلومتر است كه با 11 ايستگاه و سيستم علامتی ATP با هر 5 دقيقه يك قطار، ظرفيت انجام 400 هزار سفر در روز را دارد.  اين خط هم اكنون به دليل كمبود واگن و لوكوموتيو و متصل نشدن پاركينگ و تعميرگاه به خط ، استفاده حداكثری نشده و با 50 درصد ظرفيت فعاليت می‌كند.

سفرهای روزانه مترو در اين خط به 200 هزار در روز نزديك شده و با تكميل ايستگاههای باقی مانده و تزريق ناوگان و اتصال به تعميرگاه تعداد سفرها به 400 هزار سفر در روز می‌رسد.

در همين ارتباط "بيادی»، نايب رئيس شورای شهر تهران نيز كه در مراسم افتتاح ايستگاه اتمسفر مترو حضور داشت گفت:

مسايل سياسی بر حقوق مردم سايه افكنده است. در كشور ما وقتی دولت عوض می‌شود، تمام پرسنل، حتی آبدارچی هم تغيير می‌كند؛ در حاليكه در ساير كشورها اين گونه نيست.

برخی برای دستيابی به موفقيت شخصی، جلوی كارها را می‌گيرند.