ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

فارسی در اینترنت

چهارمین زبان پر مراجعه جهان

زبان فارسی چهارمین زبان از نظر حجم در اینترنت شد. این مقام در مقایسه با جمعیت جهان، یعنی  ایران مقام اول را در به کار گیری از این رسانه عصر کامپیوتر بدست آورده است. شمار وبلاگ های فارسی درحال حاضر بیش از وبلاگ های اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی و چینی است که این می تواند در مقایسه با سه کشور اروپائی یاد شده بدلیل تنوع مطبوعات و آزادی آنها باشد و در ارتباط با چین، بدلیل جمعیت یک سوم جهانی آن. این آمار همچنین نشان دهنده کوشش نسل جوان ایران برای در هم شکستن سد سانسور حکومتی و راه یابی به جهان ارتباطات نیزمی باشد.

طبق آخرین داده های آماری، 64 هزار وبلاگ ایرانی تا کنون ثبت شده اند. درحالیکه بعنوان مثال در کشور همسایه ایران "عراق" تنها 50 وبلاگ ثبت شده اند. از عمر وبلاگ و نخستین وبلاگی که درایران ثبت شد و راه افتاد، تنها حدود 5 سال می گذرد. آمار از کتاب تازه انتشار نسرین علوی با عنوان " ما ایران هستیم" برگرفته شده است.

(در همین ارتباط خبر قبول نشدن ایران در انتخابات اخیر شورای مخابرات در همین شماره پیک نت مراجعه کنید.)