ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

رئیس جمهور در کردستان

گام آخر اتمی را ایران

تا پایان سال بر می دارد!

گام های اول در کردستان، از جمع آوری زباله شهری شروع می شود

 

احمدی نژاد که به کردستان سفر کرده در بانه گفت:

آماده‌ برداشتن گام آخر هستيم و اميدوارم ملت ايران تا پايان امسال جشن تثبيت حق هسته‌اي خود را بر پا كند.  او در سقز گفت:

امروز مردم كردستان هم همچون ساير اقوام ملت ايران داراي چرخه‌ كامل سوخت هسته‌اي هستند و قدرتمند ايستاده اند و علت سراسيمگي دشمنان هم همين است.

رئیس جمهور درباره نقش زنان نیز گفت: زنان از جهاتي گوناگون نسبت به ما برتري دارند، آنها كانون محبت و ستون خيمه‌ محبت خانواده هستند، اگر خداي ناكرده مرد يك خانواده فوت كند خانواده حفظ مي‌شود، اما اگر خانم خانواده خداي ناكرده برود ديگر حفظ آن خانواده خيلي سخت است.

يك نكته به خانم‌ها بگويم، كارهاي اجتماعي خيلي خوب است اما نبايد به ماموريت اصلي آنها كه تربيت فرزند است خدشه‌اي وارد كند.

رئیس جمهور در همین سفر وعده دهها طرح و پروژه – از سلف سرویس دانشگاهی تا ماشین حمله زباله- داد که هیچکدام با نیروی اتم کار نمی کنند و اعلام همین وعده ها خود نشان دهنده میزان فقر و عقب ماندگی در کردستان ایران است. از راه و جاده تا جمع آوری زباله های شهری. از تلفن شهری تا احداث میدان در شهر و....