ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

پارلمان اروپا

تشدید نقض حقوق بشر درایران را محکوم کرد

رئیس جدید سنای امریکا از حزب دمکرات، بزودی راهی اروپا

 و دیدار و همآهنگی با اتحادیه اروپا می شود.

 

پارلمان اروپا طی نشست روز پنجشنبه (شانزدهم نوامبر) خود وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی کرد و با تصويب قطعنامه ای، دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از کميسيون اروپا خواست برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقدام کند.

از ۶۵ عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نماینده رأی ممتنع دادند.

این جلسه و صدورقطعنامه همزمان شد با اعلام خبر سفر اروپائی رئیس جدید سنای امریکا از حزب دمکرات این کشور؛ که قرار است بزودی در پارلمان اتحادیه اروپا سلسله مذاکراتی را آغاز کند.

در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، ایران از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.

اين قطعنامه از حکومت ايران خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.

توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايت های اينترنتی، ممنوع الخروج کردن برخی روزنامه نگاران و جمع آوری آنتن های ماهواره ای در اين قطعنامه به عنوان مصاديق سرکوب رسانه ها در ايران برشمرده شده است.