ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قدرت
خودش فکری به حال
اوضاع آشفته کشور بکند
 
 
 
 

 

سه مصاحبه، از سه ديدگاه و در سه موقعيت پرده از اختلافات بزرگی برداشت که در پشت پرده و خيمه رهبری جريان داشته و بتدريج به روزنامه ها و خبرگزاری ها راه می يابد. اين سه مصاحبه را يک سخنرانی نيز کامل می کند.

سه مصاحبه ای که روز گذشته منتشر شده مربوط است به حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و عضو شورای سه نفره رهبری تحقيقات استراتژيک مجمع مصلحت نظام، محسن رضائی دبيرمجمع تشخيص مصلحت و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و قائم مقام جبهه مشارکت. سخنرانی مورد اشاره نيز آخرين سخنرانی رهبر در تائيد و ستايش از شجاعت احمدی نژاد است.

نکته مشترک در هر سه مصاحبه مورد بحث ابراز نگرانی از وضع اقتصادی و اجتماعی رو به انفجار در کشور و فراخواندن تلويحی رهبر به قبول سرپرستی مستقم و رهبری دولتی است که آن را تائيد می کند.

 

حسن روحانی رئيس مركز بررسی‌های استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با سند چشم انداز 20 ساله که احمدی نژاد عملا آن را کنار گذاشته در مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران، گفت:

مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد موانع را به دولت گزارش دهد...

طبق قانون اساسی نظارت بر سياست‌های كلی نظام برعهده مقام معظم رهبری  است كه البته ايشان اين نظارت را به مجمع واگذار كردند. برای اجرای اين مصوبه كميسيون خاصی را از گروه‌های متخصص تشكيل داده ايم كه در حال بررسی و رسيدگی به نحوه اجرا شدن آن می‌باشند. مسئله همكاری دولت در اين زمينه نيز يكی از موارد مورد بررسی‌است.

محسن رضايی  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيزدر گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: ما نياز داريم كه متولی سند چشم‌انداز در كشور را مشخص كنيم. ستادی برای اينكار درست بشود كه بتواند مسايل را در سطح كلان كه همه قوا را در بر‌گيرد پيگيری نمايد.

چشم‌انداز اگر بخواهد تحقق پيدا بكند، نيازمند تحول است، بدون تحول، چشم‌انداز تحقق پيدا نمی‌كند و در حقيقت اقتصاد كشور ما نيازمند تغييرات اساسی است، محيط اقتصادی ايران بايد تغيير كند.  با ابلاغ چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌های كلی اصل 44، دوران محدود شدن رابطه مقام معظم رهبری با دولت‌ و مجلس به رهنمود، پايان يافته و ايشان از اين پس، مديريت راهبردی خود را در چهارچوب قانون اساسی در نظام اعمال خواهند كرد.

از اين پس شاهد اجرای مديريت راهبردی مقام معظم رهبری در چهارچوب قانون اساسی برای هدايت اركان گوناگون نظام خواهيم بود، كه البته اين مديريت مانع اتلاف بخش هنگفتی از منابع كشور و عامل ايجاد شتاب برای رسيدن به اهداف نظام خواهد شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت مديريت راهبردی رهبری، نه تنها تضادی با اصل مردمسالاری دينی ندارد، بلكه باعث تقويت آن است.

با آنکه از محتوای گفته های محسن رضائی بر می آيد که قدرت در دست رهبر قرار است متمرکز تر شود و ديکتاتوری فردی برقرار شود، اما درعين حال، با اين تعارفات مجمع مصلحت که از درگيری دنباله دار با احمدی نژاد خسته شده، توپ را به زمين خود رهبر پاس داده تا خود از پشت پرده در آمده و تکليف را با دولت مورد حمايت خويش مشخص کند!

اين دو مصاحبه و همچنين مصاحبه رمضان زاده که در همين شماره پيک نت آن را ميخوانيد پس از سخنرانی اخير تائيد آميز رهبر از احمدی نژاد انجام شده است. يعنی به فاصله يک هفته. رهبر در آن سخنرانی احمدی نژاد را شجاع، تيزهوش، مبتکر و... موفلق معرفی کرد.

رد اين سخنان عملا در مصاحبه محسن رضائی که روزنامه "اسرار" آن را شب گذشته منتشر کرد نفی شده است. زيرا رضائی که نظر اعضای مجمع مصلحت را منعکس می کند نسبت به وضع بحرانی اقتصاد کشور، تورم، گرانی، فلج سرمايه گذاری و... ابراز نگرانی کرد و سايت بازتاب نيز بصورتی مبهم، در کنار عکسی از رهبر و احمدی نژاد و حداد عادل، بحران را پاس داد به رهبر. مصاحبه کوتاه محسن رضائی در سايت بازتاب با اين عنوان منتشر شد: پايان رابطه محدود رهنمودی رهبر انقلاب با دولت و مجلس.