ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

6ر19 در صد زنان تحصیل کرده ايران بيکارند

 
 
 
 
 

جواد فرشباف ماهريان ـ معاون برنامه‌ريزی منابع انسانی و سياست‌گذاری اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی ـ در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا، با اشاره به بالاتر بودن نرخ بيكاری زنان فارغ‌التحصيل نسبت به مردان گفت: نرخ بيكاری زنان كه بخش عمده آن را زنان فارغ‌التحصيل تشكيل می‌دهند، 6/19 درصد است.

( مراجعه کنيد به سخنرانی احمد جنتی در بوشهر، در همين شماره پيک نت)