جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پس از عربستان سعودی
کويت با ديوار200 کيلومتری
مرز با عراق را می بندد

 
 
 
 
 

روزنامه چپ گرای "نويس دويچلند" چاپ آلمان، در شماره 20 نوامبر خود ضمن تائيد خبر احداث ديوار مرزی 900 کيلومتری در عربستان سعودی، اضافه کرد: کويت نيز پس از عربستان در نظر دارد مرزهای شمالی خود را که با عراق مشترک است با کشيدن يک ديوار الکترونيکی به طول 200 کيلومتر تضمين کند. اين ديوار از شهر بندر "ام القصر" آغاز شده و تا انتهای مرزهای مشترک اين کشور با عربستان سعودی ادامه خواهد يافت. دولت کويت در سال 2004 اعلام کرده بود که ديوار مرزی بطول 200 کيلومتر به قيمت 28 ميليون دلار به دور خود خواهد کشيد.

نويس دويچلند اضافه می کند:"نواب عبيد" يکی از مشاوران حکومت عربستان سعودی مدتی پيش اعلام کرده بود:"ما احساس می کنيم اوضاع عراق غير قابل کنترل خواهد شد. بدون اينکه هيچ امکانی برای ثبات اين کشور موجود باشد."

(خبر ديوار مرزی عربستان سعودی در شماره روز شنبه پيک نت منتشر شده بود. اين اخبار نشان ميدهد که همه آماده يک جنگ مذهبی در منطقه خاورميانه می شوند که يک جبهه مهم آن ايران خواهد بود.)