ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ميان باکو
و تهران
آب را گل نکنيد!
علی اصغر شفيعیان
تحريک طالش ها

 
 
 
 
 

نويسنده نشريه غير دولتی "صنعت" كه چند وقتی است در باكو پايتخت جمهوری آذربايجان به چاپ می رسد، در يادداشتی به پيامبر اسلام (ص) توهين كرده، موضوع هم مثل گذشته متهم كردن به خشونت است. در هفته ی گذشته كه آن يادداشت منتشر شد همان شب در تلويزيون آذربايجان اعتراض ها را ديدم كه منعكس شد، معترضان معتقد بودند نويسنده بايد به قتل برسد، از طرفی با نويسنده هم مصاحبه كرد كه ضمن معذرت خواهی، خواستار رسيدگی قانونی به اعتراضات بود. دو روز پيش هم دادستانی جمهوری آذربايجان هم "رفيق تقی» نويسنده و هم "سمير صداقت اوغلو" سردبير آن روزنامه را به دو ماه زندان محكوم كرد.

اعتراض به چنين اتفاقاتی كه احساسات مذهبی و اعتقادات مردم را برمی انگيزد كاملا طبيعی است، اما در چند روز گذشته كه در تبريز، اردبيل و امروز هم در تهران تجمعاتی مقابل كنسولگری و سفارت جمهوری آذربايجان انجام شد نكته ای كاملا مشهود است و آن اعتراض عجيب و تاكيد بر تحريك دولت جمهوری آذربايجان است با شعارهايی از قبيل :
-
 دولت آذربايجان،‌ با اسرائيل هم‌كلام

 - ننگ بر دولت آذربايجان

 - دولت آذربايجان مايه ننگ اسلام

-  آذربايجان اوياختی مكتبينه داياختي

دراين اعتراضات خواهان عذرخواهی و توضيح دولت آذربايجان شده اند، اما به چند دليل واضح نيازی به اين كار نبوده و نيست:

1- اين نشريه دولتی نبوده است.

2- دولت آذربايجان خود آن حركت را پيگيری حقوقی كرده و برخورد حقوقی هم شده است.

3- در ايران هم نمونه های تحريك مذهبی و قومی در نشريات داشته ايم اما دولت معذرت خواهی نكرده است. تنها در مورد اتفاق روزنامه ی "ايران" چون دولتی بود دولت بايد پاسخگو می بود.

در تجمع امشب كه ساعتی پيش در تهران در مقابل سفارت انجام شد، دبير سياسی بسيج دانشجويی دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی كرده و خطاب به دولت آذربايجان گفت كه "دولت آذربايجان به جای اين كه مسلمانان كشورش را بفروشد در راه دين و اسلام حركت كند."

به هر حال، من حالا كه در باكو هستم بيشتر به حساسيت روابط  تهران - باكو پی برده ام و برای همين خواستم تذكری داده باشم.

---

تحريک طالش ها

همکار پيک نت که اين مقاله را خلاصه کرده و برای ما، جهت انتشار فرستاده، خود اطلاعات زير را به آن اضافه کرده است:

از مدتی پيش در هشتپر ايران، يک مجله به زبان طالشی ها و عمدتا با هدف تحريک طالشی های نخجوان در کنار جمهوری آذربايجان راه اندازی شده و بتدريج يک راديو محلی هم به زبان طالشی به آن اضافه شده است. چند ساعت برنامه تلويزيونی هم به زبان طالشی پخش می شود. اين برنامه ها نه برای طالش های ايران و مثلا احترام به زبان و فرهنگ آنها- که اگر چنين بود، اين امکانات را برای قوميت های بزرگ ايران در نظر می گرفتند- بلکه با هدف تحريک طالش های آنسوی مرز راه اندازی شده است. يعنی تحريک در نخجوان و انداختن آن به جان جمهوری آذربايجان. در مجله مورد بحث و در برنامه های راديوئی و تلويزيونی مرتب روی استقلال طالش ها و مليت ايرانی و حتی وابستگی های آنها به گيلک های ايران تاکيد می شود. (زبان طالشی مخلوطی از گيلگی و ترکی است). اين تحريکات که عمدتا بازی با احساسات مذهبی مردم منطقه همراه است، تاکنون تاثير چندانی در محل نداشته، اما در مقابل؛ روابط دولت جمهوری آذربايجان را با جمهوری اسلامی تيره تر کرده است.