جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمله به ايران- ترجمه افسانه نگاهی
بحث ادامه دار محافل
امريکائی، فرانسوی و اسرائيلی
 
 
 
 

 

سايت خبری "هارتز" در گزارش جديدی نوشت:

بوش : حمله احتمالی اسرائيل به ايران را درک می کند! "کوندوليزا رايس" وزير خارجه او نيز  درجمع ديپلمات های اروپايی گفته است که تاکنون عدم اطلاعات کافی در مورد مراکز هسته ای ايران مانع حمله نظامی به اين کشور شده است. اگر حمله ما دقيقا روی مراکز حساس اتمی ايران انجام نشود، اين حمله می تواند غيرموثر باشد.

درهفته های گذشته بوش در ملاقات هائی که با رهبران اروپا، از جمله "شيراک" رئيس جمهور فرانسه داشته، از امکان حمله نظامی اسرائيل به مراکز هسته ای ايران سخن گفته است. بوش، همچنين به "شيراک" گفته است که اگر چنين حمله ای انجام شود، او انگيزه های آن را درک می کند.

درعين حال، يک مقام دولتی اسرائيل به دولت فرانسه اطلاع داده است که ايران در بهار 2007 به نقطه ای در امور اتمی خواهد رسيد که کنترل آن غير ممکن خواهد شد. او اين زمان را قريب 5 ماه آينده تخمين زده است. بر موجب اطلاعاتی که اسرائيل مدعی دست يابی به آن است، ايران تا بهار آينده 3000 سانتريفوژ خواهد داشت.

سايت "هارتز" در ادامه همين گزارش و بعنوان اطلاعات خود از بحث های بر سر حمله به ايران می نويسد:

يک مقام فرانسوی در گفتگوی خود با مقامات اين اسرائيل، به آنها گفته است که حمله اسرائيل به ايران می تواند به يک بحران بزرگ جهانی تبديل شود. مقام فرانسوی در همين گفتگو با مقامات اسرائيلی، به آنها گفته چنين حمله ای، درنهايت تنها می تواند 2 سال برنامه های اتمی ايران را مختل کند، زيرا دو سال ديگر آنها را می توانند بازسازی کنند.