جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حضور جنگی 144 هزار نفره
57 هزار نظامی امريکا درعراق
جای خود را به نيروهای تازه نفس ميدهند
ترجمه:عسگر داوودی

 
 
 
 
 

روزنامه "يونگه ولت" چاپ آلمان نيز نوشت:

مسئول آينده  کميسيون بودجه کنگره آمريکا از حزب دمکرات اين کشور«کنت کنرداد»، از قول «منابع مورد اعتماد حزب جمهوريخواه آمريکا» به روزنامه « USToDay» اطلاع داده اند که وزارت دفاع آمريکا، در آينده نزديک تقاضای افزايش بودجه نظامی خواهد کرد.

قرار است پنتاگون مبلغ 127 ميليارد دلار(4/99 ميليارد يورو) برای هزينه های نظامی خود در سال 2007 تقاضا کند. با اطلاعات ارائه شده توسط «کنت کنراد» اطلاعات ارائه شده توسط «جيم کوپر» نماينده ديگر از حزب دموکرات به روزنامه«US To Day» تائيد می شود.«جيم کوپر» در مصاحبه خود گفته بود که قراراست بيش از 160ميليارد دلار از طرف پنتاگون به عنوان افزايش بودجه تقاضا شود. بدين ترتيب برای سال جديد مسيحی مبلغ 70 ميليارد دلار افزايش بودجه برای پنتاگون منظور خواهد شد، که اين خود بخشی از مجموع بودجه نظامی 6/447 ميليارد دلار امريکا می باشد. در حال حاضر عملا حضور نظامی آمريکا در عراق و افغانستان برای مردم آمريکا 500ميليارد دلار هزينه در بر دارد.

روزنامه « us to day» می نويسد: با توجه به تقاضای افزايش بودجه ذکر شده در بالا، عملا ميزان هزينه حضور نظامی ايالات متحده در عراق و افغانستان به مبلغ 536 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت که اين مبلغ بالاتر از ميزان هزينه مالی در جريان تهاجم نظامی آمريکا به ويتنام می باشد.

سخنگوی پنتاگون در واشنگتن نيز اعلام کرد که آمريکا جابجائی شمار 57 هزار نفر از نيرو های نظامی خود را دربهار سال جديد آغاز خواهد کرد. اين جابجائی نيروهای نظامی همراه با افزايش نيروهای نظامی به تعداد 144 هزار خواهد بود.( اخبار مرتبط با اين گزارش را درخبر بودجه جنگی و ديوارهای الکترونيکی مرزی کويت و عربستان دراين شماره پيک نت بخوانيد.)