ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

سخنان رفسنجانی دراصفهان، علیه سیاست های دولت

نارضائی- بی تفاوتی- چالش داخلی

3چراغ سبز که از داخل

به امریکا داده می شود

هاشمي رفسنجاني که به اصفهان سفر کرده بود، علاوه بر موضع گیری صریح در برابر دولت و تاکید بر نقش هیات امناء در دانشگاه آزاد، در دیدار دیگری که در دفتر استاني حزب اعتدال و توسعه انجام شد، درعرصه دیگری نیز از دولت انتقاد غیر مستقیم کرد و گفت:

در دوران انقلاب و دوران تصدي ریاست جمهوری من هميشه توصيه كرده‌ام تعادل در همه‌ زمينه‌ها رعايت شود و عملا در دولتي كه تشكيل داده بودم از تمام نيروها با سلايق مختلف استفاده كردم و به وزير كشور نيز توصيه مي‌كردم در انتصاب فرمانداران و استانداران اين تعادل را رعايت كند. رقابت‌ها بايد سالم باشد و بايد از حركت‌هاي باندي پرهيز كنيم.  اما امروز تفكري براي كنارگذاشتن نيروهاي قديمي فعاليت مي‌كند و از آن بدتر به دنبال بد نام كردن اين افراد است كه ما با چنين فعاليت‌هايي به شدت مخالف هستيم.

با اين تهديدات كه در خارج عليه كشورمان وجود دارد، اگر نارضايتي‌هاي داخلي هم به آن اضافه شود، يا به بي‌تفاوتي تبديل مي‌شود و يا بدتر از آن چالش به وجود مي‌آورد، هر دو اينها چراغ سبز نشان دادن به دشمن است.