ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

مقام وزارت علوم

دانشجوی بسیجی، چون غیرتی شده

چاقو توی شکم دانشجوی دیگر فرو کرده!

قتل یک دانشجوی دانشگاه تربیت معلم سبزوار بدست یک دانشجوی بسیجی مسلح به چاقو، در روزهای اخیر نه تنها در محافل دانشگاهی و منتقدان دولت، بلکه در میان حامیان دولت و سیستم امنیتی حاکم بر کشور و دانشگاه ها نیز مطرح بوده است. این بحث ها با اظهار نظر رسمی  وزارت علوم اکنون به گونه ای تعبیر شده که نه تنها این قتل نیمه مجاز اعلام شده، بلکه می تواند مانند یک فتوای مذهبی زمینه ساز قتل های بعدی در دانشگاه ها شود. یک مقام مسئول(به نوشته ادوارنیوز) وزارت علوم گفته است: دانشجوی مقتول برای یک دختر دانشجو مزاحمت ایجاد کرده بود و قاتل هدفش اعتراض به این مزاحمت بوده است!

 قتل در حوالی ايستگاه اتوبوس نزدیک دانشگاه اتفاق افتاده و به همین بهانه، مقام مسئول وزارت علوم گفته است: اين اتفاق خارج از محيط دانشگاه اتفاق افتاده است و چون مربوط به حوزه‌ي جنايي است دادگاه‌هاي عمومي مسوول پيگيري اين قضيه هستند. جرم، جنايت و خشونت عارضي و اتفاقي است و گاهي بر اثر عدم كنترل بر رفتار صورت مي‌گيرد.