ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

در محافل سیاسی داخل

پیشنهاد ابتکاری احمدی نژاد

پاسخ رهبر:"غلط کرد گفت"

در محافل سیاسی ایران گفته می شود. بحث بر سر فلج اقتصادی کشور آنقدر جدی شده که حتی حالت واکنش های عصبی به خود گرفته است. خطر تصویب قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، برخلاف ادعاهائی که رهبران در سخنرانی ها می کنند، اکنون همطراز خطر حمله به ایران در راس حاکمیت مطرح است. یک نمونه را می آورم:

احمدي نژاد بعنوان راه کار مقابله با تحریم ها به شيباني رئيس بانك مركزي می گوید: براي اينكه امريكا با تحريم نتواند پول هاي ما را (دولت ايران) را بلوكه كند، راه حل اینست که تمام پول هاي ارزي را در خارج بريزيم به حساب يك نفر.

شيباني اين گفته عجیب احمدی نژاد را بعنوان یک راه حل غیر کارشناسانه به رهبر گزارش می کند و رهبر بلافاصله می گوید: «غلط كرد گفت»