ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

قطعنامه سازمان ملل

علیه نقض حقوق بشر درایران

سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌اي نسبت به تداوم ارعاب، سرکوب و تعقيب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسي، اقليت هاي قومي و مذهبي و ديگر گروه‌ها در ايران ابراز نگراني کرد. اين قطعنامه از دولت ايران می خواهد تا حق آزادي بيان و برگزاري تجمعات را رعايت کند و کاربرد شکنجه، تبعيض مذهبي، قومي، زباني و جنسي را از ميان بردارد.

اين قطعنامه را دولت کانادا تنظيم کرده و نماينده ايران در کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل هنگام رأي گيري درباره این قطعنامه خواستار شد که رفتار دولت کانادا با سرخپوستان و اسکيموها را در دستور کار سازمانهاي حقوق بشري قرار گيرد!

(مصاحبه وزیرامور خارجه "متکی" درهمین ارتباط را در همین شماره پیک نت می خوانید.)