ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره نقض حقوق بشر

حقوق سرخپوستان کانادا محترم

چرا زندانیان سیاسی را زدند و اسانلو را گرفتند

کانون نویسندگان ایران، همزمان با صدور قطعنامه جدید نقض حقوق بشر درایران و پاسخ های وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آن، در تهران بیانیه ای صادر کرد. دراین بیانیه با اشاره به آخرین نمونه نقض حقوق بشر که توطئه زندانبانان برای ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان اوین و دستگیری دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد در خیابان است، نوشته شده است:

در خبر است که انتقال عده ای از زندانیان عادی به بند زندانیان سیاسی زندان اوین مورد اعتراض زندانیان بند سیاسی قرار گرفته است. در پی این اعتراض، عده ای از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم افراد غیرمسئول قرار گرفته اند که ناصر زرافشان، وکیل خانواده ی قربانیان قتل های سیاسی سال ۱٣۷۷   و عضو کانون نویسندگان ایران نیز از آن جمله است. از سوی دیگر، منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، که به تازگی با وثیقه سنگین ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، بار دیگر در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با وضع اهانت باری دستگیر شده است.

کانون نویسندگان ایران به این اقدام های ضددموکراتیک و ضدحقوق بشر که هر روز دامنه ی گسترده تری پیدا می کند، به شدت اعتراض دارد.