ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

یک میلیون و 800 هزار

کودک ایران محروم از تحصیل اند

ایران يک ميليون و ٨۰۰ هزار کودک محروم از تحصيل دارد که ۴۰۰ هزار نفر آنان زير 15 سال دارند و کار دائم می کنند. 36 هزارتن از اين کودکان در شهر همدان زندگی مي‌‌کنند. بيشتر کودکان حاشيه شهر درکارخانه ها و یا کارگاه ها کار می کنند. کارگاههای سفال سازی شهر لالجين که در قسمت مرکزی استان همدان و در شهرستان بهار قرار دارد شاهد دختران و پسران نوجوانی است که آثار درد و خستگی در چهره شان نمايان است کودکانی که تمامی روز را بدون ديدن روشنی آفتاب در کارگاههای تاريک سپری مي‌‌کنند تا شايد فنون کوزه گری را بياموزند.

حقوق کارگران کم سن و سال نصف بزرگسالان است.آنان با ما قرارداد نمي‌بندند و حقوق را خودشان تعيين مي‌‌کنند.