ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

مصاحبه وزیرکشور: نشاط انتخاباتی

صندوق های رنگارنگ،

با طرح های نشاط انگیز است

"مصطفي پورمحمدي" وزير كشور در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد تا گزارشی از برگزاری دو انتخابات یکجا شده خبرگان وشوراها بدهد. وزیر کشور آماری ارائه داد که لازم است ثبت شود تا پس از انتخابات بتوان میزان مشارکت را سنجید اما از آن مهم تر آفتابه لگنی است که وزیر کشور برای انتخابات برشمرد. ظاهرا برای نشاط در انتخابات و تشویق مردم به رای دادن فکر کرده اند صندوق رنگی و فضای وسیع و ... کافی است!

وزیر کشور گفت:

 اعلام کرد 46 ميليون واجد شرايط براي انتخابات خبرگان داريم، افراد واجد شرايط بايد 16 سال تمام داشته باشند. حدود 44 ميليون نفر واجد شرايط هم براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا داريم. علت تفاوت ميزان شركت كنندگان در دو انتخابات اين است كه در روستاهاي كمتر از 20 خانوار نمي توانيم انتخابات برگزار كنيم.

نزديك به 64 حوزه اخذ راي داريم و با128هزار صندوق. خوشبختانه امكانات فراهم شده و احساس مي‌‏كنيم كه نشاط اجتماعي براي مشاركت خوب و رضايتبخش است. شكل، آرم و رنگ و طراحي صندوق ها طوري است كه حس را در مردم زنده مي‌‏كند و شعار و كلام جاودانه و الهي حضرت امام (ره) ‹‹ ميزان رأي ملت است›› در پيشاني انتخابات به عنوان شعار اصلي وجود دارد.

فضاي وسيع برای محل رای هم در نظر گرفته ایم که مردم بتوانند با آرامش بيشتر انتخاب كنند ورأي بدهند.