جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بوئينگ 707 پائين آورده شد
دولت تركيه به هر نوع
هواپيمای ايران مشكوك است
 
 
 
 

 

دولت تركيه يك هواپيمای حامل مقامات دولتی و نمايندگان مجلس ايران را از آسمان اين كشور پائين كشيد و اين درحالی است كه جنگ لبنان خاتمه يافته و ظاهرا بر سر عبور هواپيماهای ايران از فراز تركيه نبايد مانعی وجود داشته باشد.

حادثه چهارشنبه گذشته به وقت تهران روی داد و بموجب آن هواپيمای بوئينك 707جمهوری اسلامی در فرودگاه استانبول اجبارا به زمين نشست.

سرنشينان هواپيما عبارت بودند از 90 نفر از مسئولين، كارشناسان، مقامات ارشد وزارتخانه‌های صنايع و معادن و وزارت امور خارجه و جمعی از خبرنگارانی كه همراه رئيس جمهور به سفر آفريقا و آمريكای لاتين رفته وبدند. هواپيمای ايران از سنگال راهی تهران بود كه در تركيه پائين كشيده شد.

دولت تركيه بهانه اين اقدام خود را پايان مهلت قانونی عبور از آسمان تركيه ذكر كرد. هواپيما بيش از 5 ساعت در فرودگاه تركيه روی زمين ماند.

از ابتدای جنگ لبنان، دولت تركيه پروازهای ايران از آسمان اين كشور را بطرف سوريه و نقاط ديگر خاورميانه را ممنوع اعلام داشت و در چند مورد هواپيماهای ايران را يا مجبور به فروداجباری كرد و يا ناچار به بازگشت به ايران كرد. مهم ترين نمونه اين اقدام درجريان جنگ لبنان ناچار ساختن يك هواپيمای وابسته به سپاه پاسداران "ايلوشين" ساخت روسيه بود كه در آن محمولات  نظامی و عده ای از افراد سپاه پاسداران عازم سوريه و لبنان بودند. به اين هواپيما اجازه پرواز داده نشد و سرنشينان آن تنها پس از مذاكرات حضوری وزير امور خارجه جمهوری اسلامی "منوچهر متكی” كه به تركيه سفر كرده بود توانستند به ايران باز گردند. از آن حادثه گزارش نشده است كه تركيه محمولات نظامی هواپيما را به ايران مسترد داشت يا ضبط كرد. اكنون با حادثه جديدی كه روی داد، دولت تركيه عملا آسمان اين كشور را برای هواپيماهای ايران امن و بی دغدغه نشان داد و اينكه حتی به پروازهای كشوری جمهوری اسلامی هم اعتماد ندارد و دولت جمهوری اسلامی نيز بايد بداند كه هر پروازی را ممكن است دولت تركيه پائين بكشد و به همين دليل هوس حمل محموله نظامی تحت پوشش های غير نظامی نكند!