جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

12 هزار شركت ايرانی
 دبی را ساحل نجات يافته اند

 
 
 
 
 

امروز: تعداد شركت‌های ايرانی به ثبت رسيده در اداره اقتصاد و برنامه‌ريزی دبی، بيش از 12225 شركت است. به نوشته ابرار، بسياری از شركت‌های ايرانی صرفا برای فرار از مقررات پيچيده و محدودكننده بانك‌های داخلی كشور و استفاده از شرايط آسان بانك‌های موجود در دبی اعم از ايرانی يا غيرايرانی درگشايش ال‌سی، مبادرت به ثبت شركت در دبی كرده كه اين اقدام انتقال سرمايه از ايران به امارات را در پی داشته است.