جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی آتشين حسن نصرالله در راهپيمائی بزرگ لبنان
حزب الله از تشكيل حكومت
وحدت ملی لبنان حمايت می كند

پيروزی ما در جنگ با اسرائيل پيروزی يك گروه يا يك حزب مشخص نيست، بلكه پيروزی حقيقی ملت لبنان در جهان است و ما با هر گونه تجزيه كشور واحد لبنان مخالفيم. هركس از تجزيه و جنگ داخلی سخن بگويد عامل اسرائيل است.

 
 
 
 

 

درآستانه ماه رمضان و بدعوت حزب الله لبنان تظاهرات عظيمی در بيروت، پايتخت لبنان برپا شد كه از كشورهای عربی همجوار نيز گروه های بزرگی در آن حضور يافته بودند. سخنران اصلی اين مراسم كه "جشن پيروزی» ناميده شده سيد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بود. او در سخنرانی آتشين و ملی خود، با اشاره به مشكلاتی كه احزاب سياسی – حكومتی لبنان برای حزب الله اين كشور بوجود آورده اند گفت:

 

بار ديگر سخنم را كه در پيروزی 2000 بنت‌الجبيل گفتم تكرار مي‌كنم و مي‌گويم پيروزی ما در اين جنگ پيروزی يك گروه يا يك حزب مشخص نيست بلكه پيروزی ما پيروزی حقيقی ملت لبنان در جهان است و زمان شكست‌ها پايان يافته است و ديگر آغاز، آغاز دست‌يابی به پيروزي‌هاست.

وی خطاب به احزاب داخلی لبنان گفت: اين پيروزی يك پيروزی واقعی، تاريخی و بزرگ است و نبايد با بحران‌های سياسی و درگيري‌های لفظی، اين پيروزی و پيامدهای بزرگش را در ظرف سر بسته بگذاريم.

امروز پيامد پيروزی مقاومت اسلامی لبنان به گونه‌ای است كه هر شهروند عربی و مسلمان مي‌تواند آزادانه سخن بگويد و شخص بزرگواری چون چاوز در سازمان ملل آزادانه از سياست و قدرت آمريكا انتقاد كند و سخن بگويد.

امروز و ساعت‌هايی پيش روزنامه‌ی يديعوت آحارونوت با انتشار نتايج يك نظرسنجی اعلام كرد تنها هفت درصد مردم اسرائيل معتقدند كه ايهود المرت شايسته‌ی پست نخست‌وزيری در اسراييل است. اين تنها گوشه‌ای از پيروزی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ با رژيم صهيونيستی است.

لبنان برای پيروزی در اين جنگ صدها شهيد داد و صليب سرخ، ارتش، دفاع شهری و احزاب مختلف سياسی و مردمی در اين جنگ هزينه كردند و شهيد دادند. مقاومت اسلامی لبنان برخلاف اظهارات بسياری از رهبران داخلی و خارجی مبنی بر آنكه لبنان را به سوی جنگ‌های داخلی كشيده است لبنان را از قرار گرفتن در جهنم جنگ‌های داخلی نجات داد. در واقع مقاومت اسلامی لبنان، لبنان را از تجزيه و تقسيم به ايالت‌های فدرالی نجات داد.

امروز من به تمام كسانی كه سخن از تقسيم و تجزيه و جنگ‌های داخلی در لبنان مي‌گويند اين پيام را دارم كه هر كسی از تجزيه و تقسيم لبنان سخن بگويد و يا از فدرالی كردن اين كشور سخن بگويد اسرائيلی است و سخن دشمن را تكرار مي‌كند و درصدد محقق ساختن اهداف دشمن است. سرنوشت ما لبناني‌ها از همان آغاز بر همزيستی در كنار هم رقم خورده است و ما به عنوان يك ملت متحد و واحد با هر گونه سخنی كه از تجزيه و تقسيم باشد، مخالفت مي‌كنيم.

تنها راهكار و راه‌حل موجود برای حل بسياری از بحران‌های داخلی و سياسی لبنان تشكيل يك دولت قدرتمند و توانمند است، قدرتی كه بتواند از حقوق مردم لبنان حمايت كند و با قدرت تمام در برابر تجاوزات روزانه‌ی دشمن اسرائيلی ايستادگی كند، دولتی كه از تمام زد و بندهای سياسی و فسادهای اداری و اخلاقی به دور باشد.

ما نمي‌گوييم كه سلاح لبنان يك سلاح ابدی است و اصلا منطقی نيست كه اين سلاح تا ابد بماند و بايد زمانی اين مساله پايان يابد. بنابراين اگر بخواهيم اين مسئله را حل كنيم بايد عوامل ايجاد كننده‌ی آن را معالجه كنيم و معالجه‌ی اين امر جز با تشكيل دولت توانمند قوی در لبنان ميسر است، دولتی كه بتواند از آب و خاك لبنان در برابر تجاوزات اسرائيل حمايت كند و به مردم لبنان اين اطمينان را بدهد كه مي‌تواند امنيت‌شان را در برابر دشمن مستبدی چون اسرائيل حفظ كند. در آن زمان است كه ديگر نيازی به سلاح حزب‌الله نيست و حتی برای خلع سلاح حزب‌الله، بهتر است بگويم تسليم سلاح حزب‌الله، نيازی به گفت‌وگو نيز نمي‌باشد. اگر بخواهيم در شرايط كنونی سخن از خلع سلاح حزب‌الله بگوييم كه سلاح اين حزب را جمع‌آوری كنيم در واقع اين امر برابر با آن است كه لبنان را دست بسته در برابر اسرائيل قرار دهيم تا اين رژيم بتواند آن طوری كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد به خاك لبنان تجاوز كند و شخصيت‌های سياسی و مذهبی اين دولت را به قتل برساند يا هدف قرار دهد. به خداوندی خدا هرگز به اين ذلت تن نخواهيم داد.

كسانی كه مي‌خواهند با توطئه و جنگ روانی قدرت حزب‌الله را مختل كنند، كسانی كه مي‌خواهند به زور متوسل شوند و سلاح اين حزب را جمع كنند بايد به حرف وزير امور خارجه‌ی اسرائيل و وزير جنگ اسرائيل گوش دهند كه اعلام كرده‌اند هيچ ارتشی در جهان نمي‌تواند حزب‌الله لبنان را تفكيك كند و سلاح اين حزب را خلع كند. من به اين احزاب سياسی و داخلی لبنان مي‌گويم هيچ ارتشی در جهان نمي‌تواند سلاح را از دست‌مان خارج سازد و تا زمانی كه اين ملت به مقاومت اسلامی ايمان و اعتماد دارد هيچ كس نمي‌تواند ما را مجبور به تسليم سازد.

هر كسی كه از خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان سخن بگويد خيانت كرده است و من كه شهادت را در پايان راه انتظار دارم هرگز حاضر به چنين خيانتی به ملت و مقاومت اسلامی لبنان نيستم.

اين سلاح، سلاح سنی، مسيحی و دروزی در لبنان است. اين سلاح سلاح تمام ملت لبنان است و عزت و بزرگواری را برای اين ملت مي‌طلبد.

امروز ما با يك بحران سياسی در كشورمان روبرو هستيم كه اين بحران بحران سياسی است نه مذهبی، برخلاف آنچه كه گفته مي‌شود. امروز ما بايد با اين اختلافات سياسی روبرو شويم و واقع‌بينانه اين مسائل و اين مشكلات را حل و فصل كنيم.

به كسی اجازه ندهيد تا از اين اختلافات و شكاف‌های سياسی سوء استفاده كند و اين اختلافات سياسی را به اختلافات قومی و مذهبی تبديل كند.

راه‌حل اساسی همانطور كه گفتم و تكرار كردم و دوباره تكرار مي‌كنم در تشكيل يك حكومت وحدت ملی در لبنان است. من امروز نيامده‌ام كه اينجا شعار دهم بلكه برنامه‌ی اصلی و هدف اصلی ما پس از خروج از اين جنگ يعنی در واقع برنامه‌ی دوم ما پس از جنگ آن است كه وارد پروسه‌ی انتخابات عادلانه و تشكيل حكومت قدرتمند ملی بر اساس يك قانون در لبنان شويم.

اگر دشمن گمان مي‌كند كه موشك‌های حز ب الله كاهش يافته است بايد بداند آمارگيری دقيق از موشك‌های اين حزب ندارد و موشك‌های حزب‌الله لبنان 13هزار يا 12 هزار موشك نيست بلكه بيش از 20 هزار موشك است كه اين را جهت آگاهی دشمنان مي‌گويم.

ارتش لبنان با هدف حمايت از مردم لبنان و جلوگيری از تجاوز دشمن به خاك لبنان در اين مناطق مستقر شده است اما مي‌بينيم كه هر روز تعدادی از شهروندان لبنانی ربوده مي‌شوند يا به اسارت گرفته مي‌شوند. بالاخره موضع‌گيری دولت نسبت به اين مسئله چيست؟ دولت لبنان اگر مي‌خواهد از ارتش به عنوان تنها ثبت‌كننده تجاوزات اسرائيل استفاده كند به ما بگويد. زيرا مسئوليت اصلی ارتش لبنان رويارويی و متوقف ساختن تجاوزات اسرائيل به لبنان است نه چيز ديگر.

وی همچنين گفت: موضوع ديگری كه بايد به آن پرداخت موضوع نيروهای يونيفل است. ما از اين نيروها استقبال كرديم اما همانطور كه همه مي‌دانند مسئوليت آنها حمايت از ارتش لبنان است نه جاسوسی عليه حزب‌الله لبنان. اين نيروها برای حمايت از ارتش لبنان وارد اين كشور شده است و اجازه ندارد در مسائل داخلی لبنان دخالت كند.

برخی از رهبران احزاب سياسی داخلی مي‌گويند كه حزب الله برای به حاشيه كشاندن پرونده‌ی هسته‌يی ايران و پرونده‌ی سوريه در شورای امنيت وارد اين جنگ شده است. آيا توهينی بزرگتر از آن به فرزندان اين مقاومت كه خون و كاشانه خود را برای حمايت از خاك لبنان داده‌اند، وجود دارد؟