جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تاهفته اول اكتبر
اولتيماتوم اتمی جديد
گروه 1+5 به ايران
 
 
 
 

 

در اوضاع بشدت آشفته ای كه در درون حاكميت پيرامون سياست اتمی وجود دارد و بازتاب آن در لغو ملافات لاريجانی با سولانا، اعزام هاشمی ثمره برای مذاكرات محرمانه با فرانسوی ها و موضع گيری های ادعائی احمدی نژاد در نيويورك پيرامون پيشرفت خوب مذاكرات با اروپائی ها، ناگهان اعضای اصلی شورای امنيت سازمان ملل و آلمان هفته اول ماه اكتبر را آخرين مهلت ايران برای توقف غنی سازی اعلام داشتند.

اين درحالی است كه همچنان سياست مقامات جمهوری اسلامی حذف توقف غنی سازی بعنوان پيش شرط مذاكرات است.اعضای دائم شورای امنيت و آلمان در حاشيه اجلاس عمومى سازمان ملل با يكديگر بر سر موضع جديد و مهلت تازه به ايران با هم به تفاهم رسيدند. مهلتی كه به اولتيماتوم شباهت دارد تا مهلت. هر نوع مذاكرات وزيرخارجه اتحاديه اروپا با مقامات ايرانی برپايه اين مهلت جديد تنظيم شده است و به اين ترتيب بنظر می رسد نتيجه مذاكرات هاشمی ثمره و ژاك شيراك نيز دستآوردی به همراه نداشته و فرانسوی ها نيز در اين اجلاس تابع نظر بقيه شده و به مهلت و اولتيماتوم هفته اول ماه اكتبر تن داده اند.

درحاليكه هنوز احمدی نژاد در نيويورك است و منتظر مهلت يك سخنرانی ديگر در مجمع عمومی سازمان ملل، جرج بوش نام او را از ليست ميهمانی رهبران جهان حذف كرده و در يك مصاحبه تلويزيونی با شبكه CNN  اعلام داشت: زمان براى ايران سپرى مي‌شود.  به نظر مي‌آيد ايران قصد وقت كشى دارد و به همين دليل هم بايد با تمام توان مناقشه را به جلو برد. تعيين كننده در اين مناقشه فاكتور زمان است.