ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آغاز سال تحصيلی جديد
با خطر انحلال مجلس دانش آموزی
 
 
 
 

 

محمد خاتمی در نخستين كنگره مجمع نمايندگان ادوار مجلس دانش آموزی، با ابراز نگرانی نسبت به آينده برخی سازمان ها و تشكل های غير دولتی كه در دوران اصلاحات پا گرفتند گفت:

مردم سالاری بدون حضور تشكل های غير دولتی و مردمی معنا و مفهومی ندارد ، دولتی كه نهادهای مدنی را رقيب خود بداند دچار اشتباه بزرگی است.

انقلاب ما دو ويژگی اصلی داشت كه يكی از آنها مشاركت مردم بود ، نه مشاركت آنها در شرايط خاص كه هرگاه به حضور آنها نياز بود به صحنه بيايند. روح انقلاب ، مشاركت مردم در سرنوشت خودشان در جهت اعتلای مادی و معنوی شان را می خواهد.  ويژگی دوم انقلاب تكيه انقلاب به جوانان است كه در همه حال يار و ياور انقلاب بوده اند، اما به نظر می رسد كه بايد از ذكر شعار در خصوص جوانان گذر كرد و واقعا به آنها در عرصه عمل ميدان حضور و حركت داد.

مناسب ترين جايگاه مشاركت جوانان در دوران دانش آموزی شكل می گيرد و توجه به جوانان بدون توجه به امر آموزش و پرورش امكان پذير نيست.

بايد بگذاريم جوانان تجربه كنند، اشتباه كنند اما خودشان روی پای خودشان بياستند و به پيش بروند . شعار مشاركت جوانان كه در دولت من مطرح بود از محوری ترين شعارها به شمار می آمد.

از هيجان انگيز ترين اتفاقات دوران ريا ست جمهوری ام حضور در نخستين جلسه تشكيل حضور در نخستين جلسه تشكيل مجلس دانش آموزی بود . در آن فضا احساس هويت جوانان را در عين نشاط و شادابی آنها را به خوبی می شد حس كرد. من نگران محدود شدن و فراموش شدن اين مجلس است.اميدوارم روزی برسد كه تشكلهای مدنی علاوه بر تحمل همديگر در داخل تشكلشان به تعريف همكاری های ارگانيك با ديگر تشكلها برسند.

اول مهر بهار دانش و علم و تربيت در كشور است. مجلس دانش اموزی به عنوان حاصل كار جمعی دانش اموزان يكی از فعاليت های ارزشمند وزارت آموزش و پرورش بود و تقارن افتتاح اين مجمع در اول مهر را بايد به فال نيك گرفت.