ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اجتماع كارگران درتهران
كجا برويم و فرياد بزنيم:
كارگران گرسنه اند!

 
 
 
 
 

نمايندگان كارگران و نهادهای كارگری استان تهران توانستند برای اعتراض به تغيير قانون كار و توطئه های وزير كار دولت احمدی نژاد دراين باره يك گردهمآئی كارگری در تهران برگزار كنند.

يكی از كارگران كفش "شادانپور" كه دراين اجتماع حضور يافته بود در باره مشكلات 500 كارگر اين واحد گفت:

امروز دهها كارگر اين واحد در اين گردهمايی آمده اند تا فرياد حق طلبی خود را سر دهند و مراتب اعتراض خود را به اصلاح قانون كار اعلام كنند. 5 سال بلاتكليف هستيم و هيچ كس صدای ما گرسنگان را نمی شنود؟!

يكی از كارگران می‌‏گويد : با وجود همين قانون كار 470 كارگر اين شركت به بهانه خصوصی‌‏سازی از 5 سال پيش تا كنون سرگردان هستند

او گفت: به دنبال اجرای سياست خصوصی‌‏سازی ابتدا دولت در سال 80 كارخانه شادانپور را منحل و 470 كارگر شاغل به مدت 4 سال با حداقل مقرری تحت پوشش بيمه بيكاری رفتيم و چندی بعد كارخانه را به يكی از معتبرترين موسسات آموزشی فروختند؟!

وی با بيان اينكه از يك سال گذشته مقرری بيمه بيكاری كارگران" شادانپور" قطع شده و سنوات كارگران پرداخت نشده است، گفت‌‏: در طی اين مدت بارها برای انجام پست‌‏ترين و ساده‌‏ترين كارها به بنگاههای كاريابی مراجعه كرده ايم اما برای كارگر با تجربه و پا به سن گذاشته كفش شادانپور كه 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد كار های خدماتی مانند نظافتچی و آبدارچی نيست .

او گفت‌‏: اينجا آمده ايم تا بگوييم كه سرانجام كارگران تعديل شده كارخانه ها ما هستيم؛ او افزود: وقتی برای امثال ما به غير از تن دادن به فحشا , فساد و دزدی راه ديگری برای امرار معاش نباشد و مراجع رسيدگی كننده چون ديوان عدالت اداری به استناد آيين‌‏نامه ها , قوانين و بخشنامه‌‏ها از بررسی وضعيت ما خودداری كنند غير از حضور در چنين اجتماعاتی مگر راه ديگری هم وجود دارد!!

وی می‌‏گويد: سهم كارگرانی چون شادانپور از آش پر روغن خصوصی‌‏سازی، چيزی جز تعطيلی كارخانه , بيكاری , دربه دری و در نهايت اعتياد , جنون , متلاشی‌‏شدن خانواده و مرگ با ذلت و فقر نيست.