ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتراض به توقيف مطبوعات
سر از مجامع بين المللی درخواهد آورد؟
 
 
 
 

 

130 تن از نويسندگان، اعضای هيات تحريريه و كاركنان ماهنامه نامه با انتشار بيانيه ای به توقيف اين نشريه اعتراض كردند و آنرا با اصول قانون اساسی مغاير دانستند. در اين بيانيه از مسئولان خواسته شده ضمن رفع توقيف از اين نشريه شائبه اراده فراقانونی برای بستن گردش اطلاعات را از خود دور كنند. آنها هشدار داده اند درصورتی كه به خواسته هايشان رسيدگی نشود آنرا در مراجع بين المللی دنبال خواهند كرد. علاوه بر اين بيانيه اعتراضی عده ای از روزنامه نگاران مطبوعات گيلان نيز به توقيف شرق و نامه و نشريات ديگر اعتراض كرده اند.