ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 كمپرسورسازی ايران هم رفت
470 كارگر ديگر بيكار شدند

 
 
 
 
 

 شركت كمپرسورسازى ايران به دليل ضرردهى تا اطلاع ثانوى تعطيل شد.اين شركت كه توليدكننده انحصارى كمپرسورهاى يخچال در كشور است وابسته شركت سرمايه‌گذارى بانك ملى ايران است.

470 كارگر رسمى ‌و قراردادى اين شركت در اعتراض به اين اقدام در مقابل كارخانه تحصن كردند و خواهان بازگشت به كار شدند اما با اعلاميه امور ادارى شركت مواجه شدند كه بايد كارگران قراردادى روز دوشنبه براى تسويه حساب به كارخانه مراجعه كنند. اين كارخانه 350 كارگر قراردادى دارد.

كارگران رسمی نيز تا تعيين تكليف نهايى شركت هر ماه تنها براى دريافت حقوق خود بايد به كارخانه مراجعه كنند.