ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رسما اعلام شد
درآمد سالانه امام زاده ها
از مرز 37 ميليارد تومان گذشت
درايران 8 هزار امام زاده و سقاخانه و اماكن مقدس تعيين شده
كه فقط درآمد 3 هزارتای آنها 37 ميليارد تومان بوده است!

 
 
 
 
 

گزارش درآمد امام زاده ها و سقاخانه ها از سوی نصرالله چمران معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقات و امور خيريه اعلام شد. بموجب اين گزارش سال گذشته بيش از 37 ميليارد تومان امام زاده ها و اماكن متبركه درآمد داشته اند.

به ادعای معاون اوقات 52 در صد درآمد امام زاده ها صرف تعمير و بازسازی و گسترش خود امام زاده می شود، اما وی درباره 48 در صد بقيه اش چيزی نگفت!

اين رقم در مقايسه با سال گذشت 10 ميليارد تومان بيشتر گزارش شده است كه دليل اصلی آن می تواند دامن زدن به خرافات از سوی سيمای جمهوری اسلامی و شبكه های آشكار و پنهان وابسته به توليت ها باشد.

چمران در بخش ديگری از مصاحبه خود اضافه كرد كه در سراسر ايران نزديك به 8 هزار بقاع و اماكن متبركه وجود دارد و رقم 37 ميليارد درآمد سال گذشته مربوط به 3 هزار بقاع و اماكن متبريكه است.

بدين ترتيب گزارشی از در آمد 5 هزار اماكن و بقاع متبركه ديگر منتشر نشده است.

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه, با اشاره به طرح جامع بقاع و اماكن متبركه گفت: اكثر امامزاده‌‏ها طرح جامع دارند ولى در 20 تا 30 درصد از امامزاده‌‏ها به علت كارآيى و كوچكى آن، طرح جامع پياده نمي‌‏شود.