ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمد جنتی فاش ساخت
ملاقات خصوصی احمدی نژاد
با شورای روابط خارجی امريكا
احمدی نژاد الان شده يك ستاره بين المللی

 
 
 
 
 

نماز جمعه ديروز تهران را احمد جنتی دبير شورای نگهبان خواند. در ميان پرگوئی ها، تهديدها و خط و نشان كشيدن های معمول، او ندانسته و يا دانسته و در پاسخ غير مستقيم به شايعاتی كه در محافل مهم سياسی داخل كشور، پيرامون سفر احمدی نژاد به امريكا جريان دارد گفت:

آقای احمدي‌نژاد را به شورای روابط خارجی آمريكا دعوت كردند، اما آقای احمدي‌نژاد از اعضای اين شورا خواست تا در هتل اقامتش حضور يابند و در واقع رئيس جمهور كشورمان از خود استقلال و شخصيت نشان داد.

ادعای استقلال و شخصيت را اگر رها كنيم، می رسيم به همان نكته محوری پيرامون سفر و ديدارهای غير علنی احمدی نژاد در امريكا، كه در شماره سه شنبه پيك نت نيز از قول محافل سياسی داخل كشور به آن اشاره شد. يعنی اين نكته كه احمدی نژاد در محل اقامت خود با رابطينی از شورای روابط خارجی امريكا ملاقات و مذاكرات محرمانه كرده است. رئيس جمهوری كه حتی به ضيافت شام رئيس جمهور امريكا دعوت نشد و ويزای ورود به امريكا نيز برای برخی همراهان و تيم خبرنگاران وی صادر نشد، كسانی را از شورای روابط خارجی امريكا ملاقات كرده است. شورائی كه "راكفلر" بنيانگذار آنست و راكفلر يعنی هميشگی صاحب كاخ سفيد!

امثال احمدی جنتی و يا رهبر عادت ندارند در مصاحبه مطبوعاتی حرف بزنند تا خبرنگاری بلند نشود و سئوالی كند كه همه آسمان و ريسمان هائی كه بافته اند نقش بر آب شود. مثلا اگر احمد جنتی در يك مصاحبه مطبوعاتی چنين نكته ای را فاش كرده بود، بجای گروه حرفه ای الله اكبر در نماز جمعه تهران، يك خبرنگار بلند می شد و می پرسيد:

1- ايشان (احمدی نژاد) با چه كسی از شورای روابط خارجی امريكا در هتل خودش ملاقات و مذاكره كرده؟

2- موضوع مذاكرات چه بوده و چه نتايج و تفاهمی از آن حاصل شده؟

3- ترتيب دهنده اين ملاقات "اردشيرزاهدی» وزير خارجه شاه و سفير ويژه شاه در امريكا نبوده؟

4- البته احمد جنتی يك دروغ ديگر هم گفته و آن اين كه احمدی نژاد در شورای روابط بين الملل امريكا حضور داشته و به شهادت عكسی كه در همين شماره می بينيد سخنرانی هم كرده و به سئوالات خبرنگاران هم پاسخ داده است. بنابراين آن ديدار در هتل محل اقامت نكته و خبر ديگری است كه تاكنون علنی نشده بود، گرچه درمحافل سياسی ايران درباره آن صحبت می شود.

 احمد جنتی در بخش ديگری از سخنرانی خود درنماز جمعه ديروز تهران، پس از اشاراتی كه در زير می خوانيد و عمدتا در جهت تخطئه سفر خاتمی به امريكا است، تعبير جديدی را در باره كسی (احمدی نژاد) كه خود نقش مهمی در بيرون كشيدن او از صندوق انتخابات رياست جمهوری دوره نهم داشت بكار برد كه خواندنی است:

 بعضی مسئولين وقتی به خارج از كشور مي‌رفتند، چنان خلع سلاح مي‌شدند كه همه چيز از جمله امام راحل، انقلاب اسلامی، جهاد و استقلال يادشان مي‌رفت و در آنجا تسليم مي‌شدند و مقيد بودند كه حرفی بزنند تا آنها خوششان بيايد. اين خيلی بي‌شخصيتی و بي‌ظرفيتی است.
درحاليكه اين بار روزنامه‌های غربی نوشتند با ديدن احمدی نژاد و شنيدن حرفهايش در سازمان ملل از ايشان به عنوان ستاره بين‌المللی در نيويورك ياد كردند.

 جنتی كه ناچار بود كمی هم درباره واقعيت روی زمين و نه روياهای آسمانی صحبت كند اشاره به گرانی فلج كننده ارزاق عمومی در آستانه و شروع ماه رمضان كرده و البته گريبان كسبه را بعنوان گرانفروش گرفت و گفت: برای گران فروشی، بيكاری و فساد اداری بايد رئيس جمهور (اين ستاره بين المللي) را برای اين مشكلات كمك كرد.

 جنتی كه ظاهرا در جريان انتشار نامه آيت الله خمينی توسط هاشمی رفسنجانی و انتشار آن در مطبوعات و خبرگزاری ها نبود، درباره جنگ هم گفت:
 انقلاب اسلامی برای دشمنان ما خيلی گران تمام شد، (مراجعه كنيد به نامه آيت الله خميني) چرا كه اين انقلاب الگويی برای ديگران شد. غفلت آنها اين بود كه نمي‌دانستند انقلاب اسلامی زير بناهايی همچون اخلاص، جهاد، شهادت، ايثار و معنويت دارد و آنها معنی اين لغت ها را نمی فهميدند. در دوران دفاع مقدس آبروی دشمنان رفت قدرت آنها شكسته شد و حيثيت صدام و آمريكا بر باد رفت.  

اين كه دشمن فهميد يا نفهميد به خودش و خودشان مربوط است، اما آنچه مردم از فحشاء، دزدی، اعتياد، بی انگيزگی، ناباوری و فروپاشی اعتبار روحانيت در كوچه و خيابان شاهدند به خطيب نماز جمعه و دبيرشورای نگهبان خواه نا خواه مربوط است.