ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با خواست رهبر و رئيس جمهور
نوحه خوانی دبير كل مداحان ايران
در مسجد ارك تهران آغاز شد
 
 
 
 

 

سايت های نزديك به دولت و با هدف تبليغ حاج "منصور ارضی" دبيركل حزب مداحان ايران و ستون فقرات دولت احمدی نژاد نوشتند كه برنامه نوحه خوانی او پس از چند روز وقفه در مسجد ارك تهران شروع شده و يا می شود.

اين نوحه خوانی ها مربوط به ماه رمضان است و در 4 شب اول ماه رمضان مردم از بيم تكرار حريق سه سال پيش در اين مسجد و شايعاتی كه دراين بار وجود داشت به اين مسجد نمی رفتند.

منصور ارضی كه در جريان انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، رياست ستاد تبليغات عليه رفسنجانی را برعهده داشت و گفته می شود تهيه و تكثير سی دی های ضد رفسنجانی زير نظر او فعاليت می كرده، درباره از سر گيری نوحه خوانی در مسجد ارك تهران گفت:

به شايعات سياسی و غيرسياسی در اين زمينه گوش نكنيد. حجت الاسلام محمدی گلپايگانی از سوی مقام معظم رهبری هم با من تماس گرفته و علت تعطيلی مراسم را جويا شدند. رئيس جمهور هم تلفن كرده و جويان دليل وقفه در نوحه خوانی من شده است.

همزمان با شايعه مربوط به تكرار حريق در مسجد ارك، گفته می شود كه  وزارت اطلاعات نيز از هيئت امناء مسجد خواسته بود تا جلوی مداحی حاج منصور ارضی در اين مسجد و بنا به خواست شماری از اعضاء مجلس خبرگان گرفته شود.

آنگونه كه از اين اخبار بر می آيد، جدال بر سر تبليغات و ضد تبليغات در آستانه برگزاری دو انتخابات خبرگان و شوراهاست و روحانيونی كه منبر و ارتباط خود را از دست داده اند نگران يكبار ديگر ميدان داری مداحان شده اند.