ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محسن آرمين
خيال برگزاری انتخابات آزاد را ندارند
زمان بازگوئی مسائل پشت پرده جنگ با عراق فرا رسيده

 
 
 
 
 

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب و نايب رئيس كميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس ششم در گفتگوئی باخبرگزاری های داخلی پيرامون دو انتخابات پيش رو و مسائل پنهان مانده جنگ با عراق گفت:

واكنش‌‏هايی كه در مورد انتشار نامه امام صورت گرفت، نگراني‌‏ها را نسبت به آلوده كردن فضا تشديد مي‌‏كند، در حالی كه كسی نبايد نگران طرح آزاد و انتقادی مسائل مربوط به جنگ باشد، چون بعد از 17 سال، قرار نيست دنبال مقصر بگرديم و ببينيم چه چيز سبب طولانی شدن جنگ و عدم توقف كامل آن شد.

دراين سالها هر بار با توجيه ناموجهی مثل منافع و مصالح ملی از بررسی جنگ جلوگيری شده است اما خوشبختانه در دو هفته اخير باب بحث و گفت‌‏وگو در مورد جنگ باز شد و اظهارات بسيار مهم هاشمی رفسنجانی در مورد نظر امام در مورد جنگ و ديدگاه‌‏های مختلفی كه در اين مورد وجود داشت و نامه‌‏ای كه از امام توسط هاشمی منتشر شد، مي‌‏تواند فضای مناسبی را برای گفت‌‏وگوی سالم و انتقادی در مورد جنگ فراهم كند.

 

درباره دو انتخابات خبرگان و شوراها نيز آرمين گفت:

وجود نيروهای نظامي, اطلاعاتی و امنيتی در وزارت كشور و به عنوان آخرين نمونه، انتصاب مشاور ويژه رييس‌‏جمهور به سمت معاون سياسی و مسوول برگزاری انتخابات در وزارت كشور نشان مي‌‏دهد كه بنا نيست انتخابات آزاد و سالم داشته باشيم.

هدف از تدوين لايحه نظام جامع انتخاباتی نيز قانونی كردن تمامی اقداماتی است كه در گذشته به صورت غيرقانونی انجام شده و فضا را برای جريان‌‏های منتقد و مستقل تنگ كرده است.

ما به عنوان يك نيروی سياسی، انتخابات را يك امكان برای خود مي‌‏دانيم و تلاش مي‌‏كنيم برگزاری انتخابات سالم و آزاد را به جريان اقتدارگرا تحميل كنيم و از تمام ظرفيت‌‏ها و امكانات قانونی خود برای اين كار استفاده مي‌‏كنيم. درعين حال كه برای شركت در انتخابات به كسی چك سفيد امضا نداده‌‏ايم.

برای اولين بار در تاريخ ايران يك نيروی سياسی به نام جريان اصلاح‌‏طلب ظهور كرد و توانست بخشی از قدرت را با رای مردم به دست آورد و سپس با تمهيداتی كه بخشی از قدرت انجام داد، كنار زده شد اما اين نيرو همچنان پايگاه اجتماعی دارد.

برگزاری يك انتخابات سرد و با مشاركت حداقلی مردم، نشان‌‏دهنده وجود نوعی دلسردی،سرخوردگی و شكاف در بين حكومت و جامعه است كه اين مساله برای كشور -كه در سطح ديپلماسی با چالش‌‏ها و بحران‌‏های سختی مثل مساله هسته‌‏ای مواجه است- تاثير منفی خواهد داشت. مسوولان هم اين مساله را مي‌‏دانند اما تلاش مي‌‏كنند با نوعی رويكرد پوپوليستی اين مشكل را حل كنند و به زور تبليغات، مشاركت را بالا ببرند.