ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراف احمدی نژاد
با افراد پشت صحنه امريكا گفتگو كردم!
رئيس جمهور در سخنرانی گشايش سال تحصيلی دانشگاهی، با يك موضع گيری جنگي
عملا اعتراف به سمت گيری توليد سلاح اتمی در ادامه برنامه اتمی ايران كرد!

 
 
 
 
 

 

دور جديدی از شاخ و شانه كشيدن ها و مقابله های دو خط طرفدار طرفدار سياست جنگی و مخالفان آن در تهران و با سخنرانی جديد احمدی نژاد و مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت آغاز شد. هر دو سخنرانی و اظهار نظر، در برابر آن پيش بينی هائی قرار دارد كه از مذاكرات علی لاريجانی و همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا استنباط شده بود و اين خود نشان می دهد كه انتشار نامه آيت الله خمينی در باره پايان جنگ و فلاكت اقتصادی- نظامی كشور در آن مقطع به ريشه بحث های پشت صحنه باز می گردد.

احمدی نژاد كه برای افتتاح سال جديد تحصيلی دانشگاه ها سخنرانی كرد، بجای پرداختن به فضای اعتراضی دانشجويان و استادان نسبت به نظامی شدن دانشگاه ها، از سياست جنگی دولت خود دفاع كرد و گفت:

كسی نمي‌تواند به تاسيسات ايران حمله كند و اگر حمله كند، چون اين فناوری در دست و در ذهن جوانان ماست، آنها مي‌توانند بهترش را ايجاد كنند! (ظاهرا رئيس جمهور يادش رفته پيامدهای ويرانگر و اقتصادی چنين حمله كدام است!)

احمدی نژاد در يك جمله بندی ناشيانه عملا اعتراف به گرايش به توليد سلاح اتمی درايران كرد و در سخنان خود گفت: كسانی كه مي‌گويند ايران در دستيابی خود به انرژی صلح‌آميز هسته‌ای مخفيكاری كرده دروغ بزرگی مي‌گويند. ما اعلام كرده‌ايم كه دارای چرخه سوخت هستيم و آن را در معرض عموم قرار داديم، ولی دولت‌هايی كه با ايران مخالفت مي‌كنند دارای بمب‌های نسل اول، نسل دوم و سوم هستند و آن را آزمايش مي‌كنند. آنها در مخالفت با دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای مي‌گويند ممكن است كه ايران در آينده از فعاليت‌های صلح‌آميز انحراف پيدا كند و اين نگران كننده است. آيا به نظر شما اين استدلال‌ها خنده‌دار نيست؟

 احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنرانی خود ناچار شد به شايعاتی كه در باره ملاقات های غير علنی وی در امريكا وجود دارد اشاره كند. او از يك نمونه ملاقات های خود ياد كرده و بی آنكه بگويد اين ملاقات در كجا و با چه كسانی انجام شده، وعده داد متن مذاكرات را منتشر خواهد كرد. او كه كوشيد به شايعات پاسخ بدهد، گفت:

با اعضای شورای روابط خارجی آمريكا در نيويورك ديدار كردم. اعضای اين شورا، افراد پشت ‌صحنه آمريكا هستند و من به همين خاطر متن گفت‌وگوی خود با آنها را داده‌ام تا منتشر شود و مردم بدانند كه من چه حرفی زدم و آنها چه حرفی زدند.

احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنرانی خود، باز هم بطرزی ناشيانه فاش ساخت كه در امريكا دو ديدار و حضور داشته است. يعنی يك حضور رسمی در شورای روابط خارجی امريكا( نكته ای كه احمد جنتی دبير شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه خود منكر آن شده بود) و يك ديدار خصوصی كه احمد جنتی در همان خطبه های نماز گفت "در هتل محل اقامت احمدی نژاد انجام شده و رئيس جمهور مثل يك ستاره بين المللی استقلال خود را نشان داده و آنها را به هتل خودش آورده و نرفته به ديدار آنها، بلكه آنها به ديدار او رفته اند!) از قول احمدی نژاد بخوانيد:

من در شورای روابط خارجی آمريكا مواضع ايران را گفتم ولی آنها توهين كردند و من به آنها گفتم از توهين شما متشكرم.