ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نگاهی به مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت
ادامه دفاع مقدس
امروز در يك جنگ جديد منعكس است
دولت با توقف غنی سازی مخالف است و به نظر رئيس جمهور، توقف غنی سازی مطرح نيست. روحيه جنگی امروز مردم را در اعتراض های خونين كارگران بيكار و گرسنه و خشم و عصيان دانشجويان و كمر خم شده مردم در زير بار گرانی بايد ديد نه در ادعاهای سخنگوی دولت.

 
 
 
 
 

در فاصله اندكی از سخنرانی احمدی نژاد به مناسبت آغاز سال تحصيلی كه در همين شماره پيك نت و تحت عنوان "اعتراف احمدی نژاد" می خوانيد، غلامحسين الهام سخنگوی سابق شورای نگهبان و سخنگوی كنونی دولت نيز در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:

براساس اظهارات رئيس جمهور، ايران تعليق غني‌‏سازی اورانيوم را نپذيرفته است و هيچ تعليقی در كار نيست.

سخنگوی دولت، سپس به نفی انگيزه های اصلی قبول آتش بس در جنگ با عراق كه در نامه انتشار يافته اخير وی با اشاره به امتناع مردم از رفتن به جبهه های جنگ منعكس است پرداخته و درجهت توجيه و تبليغ سياست جنگی كنونی حاكميت مدعی شد:

بعد از بيانيه امام دررابطه با پذيرش قطعنامه، شاهد حضور جدی و گسترده در جبهه‌‏های جنوب غربی عمليات مرصاد بوديم.( الهام با تكيه بر كم حافظه بودن مردم و يا بی اطلاعی نسل جوان، نمی گويد كه اين عمليات در پاسخ به عمليات جنون آسای مجاهدين خلق بود كه پس از قبول آتش بس انجام شد و در واقع كمك و بهانه ای بود برای قتل عام زندانيان سياسی سال 67) انجام اين عمليات‌‏ها حاكی از اعتماد متقابل امام و ملت براساس باور واقعی به ادامه دفاع مقدس بين امام ملت بوده است كه اين امر نشان داد ويژگی و روحيه ملت ما بعد از قطعنامه تغيير نكرده است. اين روحيه امروز به مراتب قوي‌‏تر از گذشته برای حفظ حقوق ملت( كه اشاره ايست به فعاليت اتمی- پيك نت) وجود دارد. ملت ما امروز از نظر توانمندی قوي‌‏تر از گذشته است و از نظر اخلاق جنگ، با همان روحيه و اخلاق پايدار ثابت مانده است. ملت همان ملت است و نمي‌‏شود از آن برخی استنباطات خود را بكنند.( اشارات آشكار به سمت گيری جنگی دولت!)

از الهام درباره حقوق عقب افتاده كارگران، بيكاری، اخراج ها، تغيير قانون كار عليه كارگران و سركوب كارگران معترض هم سئوال كردند. يعنی مجموعه شرايط و نشانه هائی كه بايد آن ادعاهای جنگی سخنگوی دولت از دل آن بيرون آمده باشد! الهام چنان پاسخ داد كه گوئی وزارت كشور و نيروی انتظامی دراختيار يك دولت ديگر است و فرماندهی نيروی انتظامی دراختيار قائم مقام وزرات كشور- سردار ذوالقدر- نيست. او گفت:

دولت هيچ‌‏گاه اين نگاه را كه بايد با كارگران برخورد تندی صورت بگيرد را قبول ندارد و چنانچه برخوردی با آنها صورت گرفته، ارتباطی با سياست‌‏های دولت ندارد.