ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

واقعيت گوئی رئيس سازمان زندان ها
سالی 600 هزار ايرانی
از 130 زندان عبور می كنند!

 
 
 
 

 

علي‌اكبر يساقی، رئيس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفت:

ايران جزو 10 كشور اول جهان در داشتن بيشترين جمعيت كيفری است. حدود 50 هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ايران مي‌شوند. از اين تعداد بيش از 35 هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثيقه و معرفی كفيل به زندان مي‌آيند

زندان يك واقعيت در كشور است و اگر درزندان70 نفره،500 نفر نگهداری شوند، دودش به چشم جامعه مي‌رود. ما حدود 130 زندان داريم كه واقعا مخروبه است و شرايط‌ش مطلوب نيست.

هم‌اكنون برای بيش از400 عنوان مجرمانه در قوانين، مجازات حبس پيش‌بينی شده است. بيش از80 درصد زندانيان موادمخدر به دليل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان‌ به سر مي‌برند. حدود 50 درصد از زندانيان ما مواد مخدری هستند و از اين 50 درصد بيش از 80 درصد محكومان به جزای نقدی هستند.

چگونه مي‌شود به ما بگويند شما يك زندان داشته باشيد كه ظرفيت اسمي‌اش 70 نفر است اما 500 نفر را نگهداری كنيد. در چنين شرايطی سخن گفتن از اصلاح و تربيت بي‌جاست.

امروز ثابت شده راهكار برخورد با اعتياد، به زندان انداختن معتاد نيست. اين‌كه معتاد را به زندان بفرستيم، شلاق بزنيم، ‌كارساز نيست. تجربه 27 سال گذشته نشان داد كه به اين شكل قضيه حل نمي‌شود. اگر معتادان جرايم مالی و غيرعمدی را استثنا كنيم عناوينی مثل چاقوكشی، سرقت مسلحانه، اخلال در نظم عمومی، اقدام عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باقی مي‌ماند كه در مجموع 10 درصد زندانيان را تشكيل مي‌دهند يعنی اگر به طور ميانگين 130 هزار زندانی داشته باشيم قطعا با حذف آن موارد به كمتر از 13 هزار نفر مي‌رسد.

وقتی در سال 600 هزار نفر وارد زندان‌های ايران مي‌شوند يعنی كيان 600 هزار خانواده مورد تهديد واقع مي‌شود. اگر واحد خانواده 5 نفر باشد يعنی 3 ميليون نفر و كسی درك مي‌كند زندان افتادن سرپرست خانواده يعنی چه كه اين اتفاق در مورد خود او افتاده باشد.

يساقی درباره‌ی نحوه نگهداری مجرمانی كه به سن 18 سال مي‌رسند و از كانون اصلاح و تربيت به زندان‌ها منتقل مي‌شوند گفت: يك طبقه‌بندی تا 12 سال، 12 تا 18 و 18 تا 25 سال داريم. از 30 استان كشور در حدود 25 استان كانون اصلاح و تربيت وجود دارد.