ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار پليس
صد رحمت به ترياك
دردام "نورجيزك" نيفتيد
!

 

 
 
 
 

 

درخانه ای واقع در خيابان نواب صفوی تهران 8 هزار آمپول مخدر "نورجيزك" كشف و دو تن باسامی سجاد 22 ساله واحمد33 ساله دستگير شدند. ( البته اگر يك وقت بخواهند گزارشی از اين ماجرا در سيمای جمهوری اسلامی پخش كنند و يا يك سريال تلويزيونی تهيه كننده اسامی اين افراد يا "مستعار" و "جعلی" اعلام خواهد شد و يا تبديل به بابك و خسرو و داريوش خواهد شد!!)

رئيس كلانتر بازار كه خانه متهمين نيز در آن منطقه بوده دراين ارتباط گفت: آمپول های نورجيزك در دو مدل بسته بندی در پلمپ زرد رنگ و آبی رنگ ارائه مي‌شود كه به ترتيب قيمت آنها برابر با دو هزار تا سه هزار تومان است و با توجه به اين كه محموله مكشوفه از نوع پلمپ آبی رنگ بوده، ارزش ريالی آن بالغ 24 ميليون تومان است.

خانواده‌ها دقت كنند كه اگر فرزندانشان از اين امپول ها استفاده كرده باشند روی بازو جای آن باقی است.

اين آمپول به بهانه ترك اعتياد در جامعه پخش شده و اين در حاليست كه مصرف ترياك به مراتب  كم زيان تر است. و مصرف نورجيزك درآمدن از چاله و افتاده به چاه است. دو مركز ديگر پخش نورجيرگ علاوه بر ناصرخسرو، خيابان فياض بخش و محله عودلاجان واقع در پامنار تهران است.