ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دراين دخمه
نقشه جان اين و آن را می كشند

این تصویر از سر در" دخمه" در شهر ری، اقدسیه گرفته شده است

 
 
 
 
 

گزارش زير با نام "سعيد" برای انتشار دراختيار ما قرار گرفته است. از آنجا كه اطلاعات ارائه شده را از منابع ديگری نيز تا حدودی دراختيار داشته ايم، اين گزارش را در كليات خود با واقعيات درانطباق دانسته و منتشر می كنيم.

 

«سه شنبه11مهرساعت 4عصر مردی با ظاهر كاملا حزب اللهی پيراهن يقه بسته وريش بلند طالبانی وارد سينما بهمن ميدان انقلاب شده  وبا داد وفرياد كه سينما حرام است!.و هر كه به سينما بيايد فاسد است وكسی كه در سينما كار كند لقمه حرام می خورد ومستحق مرگ ! بدون مقدمه به يك كارگر بدبخت سينماحمله كرده وبا ضربات چاقو وی را به قتل رساند !!  وی سپس درحالی كه فرياد می زده  همه شما فاسد وكافريد و بايد كشته شويد به سمت تماشا چيان حمله ور شد. سپس به دنبال هنرپيشه ها ی سينما در داخل سالن سينما می گشت !! كه نهايتا پس از مجروح كردن 2 نفر توسط مردم دستگير شد. !!

شايد باور اين داستان ان هم در قلب تهران تا حد زيادی سخت باشد.اما متاسفانه عين واقعيت است.

اين فرد متعصب مذهبی كه تحت تاثير آموزه های طلبانی وشايد گزارش اخير مجلس در مورد سينما قرار گرفته بود دست به چنين جنايتی زد.

 

اما اوكيست و از كجا امده است ؟

 وی "مصطفی" نام دارد و23 ساله است .ديپلمه و كارمند اموزش وپرورش. اهل شهرری .بسيجی فعال وعضوگردان های عاشور.  چند سالی است كه به طور مرتب در جلسات محفل   مذهبی-تروريستی"دخمه" شركت می كند.

محفل دخمه 

اين محفل درشهرری - خيابان اقدسيه، پس از پايان جنگ توسط گروهی از سرخوردگان جنگ تشكيل شد . موسس اصلی و بانی ان فردی به نام  محمود عطايی بود. وی كه فردی سرخورده  و دارای مشكلات متعدد روحی بود توانست با عضوگيری افراد مشابه  خودش بتدريج اين محل را تبديل به يك ستاد تشكيلات تروريستی كند . طراحی و برنامه ريزی  اهداف مد نظر در اين محل صورت می گيرد. بتدريج و با عضوگيری ازبين افراد رده بالای وزارت اطلاعات و بويژه اطلاعات سپاه، حراست بيت رهبری و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اين محفل تبديل به يك تشكيلات بسيار قدرتمند و كاملا مصون تبديل شد.

جلسات اين محفل كه با پوشش جلسات مذهبی صورت می گرفت عملا به محفلی برای طراحی تصميم گيری و برنامه ريزی  برای سركوب مخالفان نظام، روشنفكران، جنبش دانشجويی وحمله به تجمعات مختلف گرديد.

همچنين در همين محفل برنامه ريزی برای اعزام تروريست برای خارج كشور مانند لبنان، عراق و...صورت ميگيرد.

گفت ميشود در طراحی حمله 18 تير به دانشجويان  و سركوب های بعد از آن وهمچنين سركوب اعتراضات دانشجويی تابستان 82  نقش اصلی را داشته است.

در طی سالهای اخير "انصار حزب الله" عملا هدايت اين محفل تروريستی را به عهده گرفته است و سران اين گروه فاشيستی مانند "حسين الله كرم"  و "سعيد حداديان" و اخوندی بنام "طباطبايی"  از اعضای ثابت جلسات جمعه عصرهای اين محفل می باشند.

از معروفترين دانش اموخته های اين مكتب تروريستی "سعيد عسگر" و "جان نثاری" و  "پورچالويی" و ...بودند كه پس از دستوری كه ازبالا دريافت كردند اقدام به ترور حجاريان كردند.   سعيد عسگر اكنون مغازه لوازم آرايش باز كرده !!! و بقيه تيم ترور حجاريان درموقعيت كاری بهتر به سر كار خود باز گشته اند