ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشار گزارش فاجعه فرودگاه مشهد
پروازهای مشترك  نظامی- مسافری
 
فاجعه فرودگاه مشهد را به بار آورد

 
 
 
 
 

 

پس از چند ماه كه از فاجعه آتش گرفتن يك هواپيمای مسافربری در فرودگاه مشهد می گذرد، دلائل اين حادثه رسما اعلام شد. اين دلائل پس از گذشت زمان و فروكش كردن هيجان عمومی برای اطلاع از دلائل وقوع اين حادثه و فراموش شدن ماجرا در پشت دهها حادثه ديگر در مملكت و به بوته فراموشی رفتن ماجرا اعلام شد. اين از شناخته شده ترين شيوه های خبری- تحقيقاتی حكومت است و دهها نمونه را دراين زمينه از قتلهای زنجيره ای تا سقوط هواپيمای خبرنگاران و يا قتل زنان و كودكان، زلزله بم و... می توان ذكر كرد. عبور زمان از حادثه و سرد شدن مردم از هيجان آگاهی!

در گزارشی كه رسما انتشار يافته، آن حدس وگمان ها كه درباره دلائل سقوط هواپيمای مسافربری گفته می شد عملا تائيد شد. يعنی نظامی كردن فرودگاه غير نظامی. از گزارش انتشار يافته بخوانيد>

«گزارش كميته بررسی سانحه هوايی توپولف مشهد اعلام می دارد كه نصب تجهيزات ويژه استفاده در فرودهای اضطراری هواپيماهای نظامی در محل غيراستاندارد و در حاشيه باند فرودگاه مشهد از علل اصلی بروز سانحه بوده است. هواپيمای مسافری به دليل انحراف از باند فرود به رغم تلاش خلبان برای اصلاح مسير در برخورد با اين تجهيزات دچار سانحه شد.»

جالب اينكه تا كنون خلبان را مقصر اعلام می كردند. درست شبيه همان استدلالی كه درباره سقوط هواپيمای خبرنگاران در راه فرودگاه مهرآباد تهران ذكر كردند. درحاليكه آن ماجرا نيز به نوع ديگری در ارتباط با مسائل و پروازهای نظامی از قسمتی از فرودگاه مهرآباد بود.