جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رايس قبل از خروج از خاورميانه:
دسترسی ايران به كمك های خارجی
بايد هرچه سريع تر قطع شود
 
 
 
 

 

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ آمريكا كه گفته می شود در سفر به خاورميانه موفق به تشكيل يك محور عربی عليه ايران شده است، پيش از ترك منطقه به روزنامه‌ آمريكايی وال استريت ژورنال گفت:

امريكا در دوبی با استفاده از طرح اطلاعاتی دهه 1930 عليه اتحاد شوروی وقت، بخشی را برای جمع‌آوری اطلاعات تشكيل داده است و اكنون من كاملا می‌توانم بگويم كه نگاه دقيق تری نسبت به ايران داريم. البته بايد سريع كار كنيم، درعين حال بايد زيرك باشيم. امكان قطع دسترسی ايران به كمك های خارجی را بايد عملی كنيم.

من فكر می‌كنم اكنون نگرانی شديد نسبت به فعاليت های ايران جهانی شده و بويژه اروپائی ها خيلی نگران اند و به همين دليل نيز ديديد كه درجريان مذاكرات اخير – سولانا و لاريجانی- آنها زير بار مذاكره قبل از توقف غنی سازی نرفتند. در واقع آنها خود اولين كسانی بودند كه اين شرط را برای ايران تعيين كردند. در مورد چين و روسيه، البته وضع كمی متفاوت است. بويژه روس‌ها نگران تحريم اند.