ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حاج منصورارضی
مناجات اتمی- انتخاباتی
دبيركل مداحان جمهوری اسلامی
 
 
 
 

 

حاج منصور ارضی دبيركل حزب مداحان جمهوری اسلامی كه به بهانه ماه رمضان و مناجات های اين ماه مسجد ارك تهران را تبديل به ستاد خود كرده، در باره دليل انتشار نامه آيت الله خمينی برای قبول آتش بس و پايان جنگ، نكته ای را مطرح كرد كه عليرغم تهديد هاشمی رفسنجانی، واقعيات در آن نهفته است. اين واقعيت كه كسانی با سياست رهبر و دولت كنونی در ارتباط با جنگ و مسئله اتمی مخالف اند. حاج منصور كه ظاهرا ميداند سرانجام فعاليت هسته ای ايران به كجا می خواهد ختم شود در حاشيه مناجات خود گفت:

«با طرح اين مساله- چگونگی پذيرش قطعنامه 598 و ادامه جنگ- می‌خواهند نشان دهند كه مقاومت سودی ندارد، چرا كه ما نتوانستيم با مقاومت در جنگ هشت ساله به پيروزيبرسيم، پس در مساله هسته‌ای هم دير يا زود بايد كنار بيائيم. می خواهند فشار بر دولت و رهبری برای پذيرش خواسته بيگانگان در مساله هسته‌ای بيآورند».

دبيركل مداحان در پايان و با پشتوانه ای كه هاشمی ثمره در وزارت كشور برای حزب پادگانی و شبكه مداحان فراهم ساخته گفت:

«ما پاسخ اين افراد را در انتخابات آينده( ظاهرا بايد خبرگان و حزب هاشمی رفسنجانی منظور باشد) خواهيم داد. »

منصور ارضی درانتخابات رياست جمهوری گذشته كه احمدی نژاد از آن بيرون آمد، هدايت و رهبری شبكه تخريب كانديداهای ديگر و بويژه پخش ميليونی سی دی عليه هاشمی رفسنجانی را برعهده داشت.