جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه رئيس جمهور سوريه
درصورت "خطر ايران"
سوريه يك كشورعربی است
و در كنار اعراب می ماند
 
 
 
 

 

همزمان با حضور رايس وزيرخارجه امريكا در خاورميانه و گفتگوهای همه جانبه وی با رهبران عرب در باره نوع مقابله با ايران، بشار اسد رئيس جمهور سوريه نيز در يك مصاحبه مطبوعاتی مقداری حساب خود را از ايران جدا كرد. بشار اسد روی نزديكی به اعراب و عرب بودن سوری ها متمركز شد و در پاسخ به سئوال روزنامه كويتی "داد" كه بصورت تحريك آميزی از واكنش سوريه در قبال حمله ايران به كشورهای عربی سئوال كرده بود گفت:

سوريه به پيمان دفاع مشترك عربی پايبند است و ارتش در اين راستا آماده‌ی دفاع است. حال كشور حمله كننده‌ی ايران باشد و يا كشوری ديگر. موضوع عربيت سوريه چيزی نيست كه بخواهيم نسبت به آن ترديد داشته باشيم؛ عربيت در خون هر شهروند سوری جاری است. تماس های ما با ايران به دليل توافق نظرهای موجود در ديدگاه‌های مشتركمان در خصوص لبنان، فلسطين، عراق و حتی موضوع تروريسم است.

 

بشار اسد در بخش ديگری از اين مصاحبه به مسائل اتمی ايران پرداخته و در پاسخ به نگرانی كشورهای عرب نسبت به فعاليت های اتمی ايران گفت:

موضوع آلودگی زيست محيطی فعاليت‌های هسته‌ای ايران يك موضوع فنی است كه من نمی‌توانم در باره آن چيزی بگويم. اما حقيقت آن است كه موضوع راكتورهای هسته‌يی در سراسر جهان موجب نگرانی است. يك جنبه‌ی صلح آميز بودن فعاليت‌های هسته‌يی است و جنبه ديگر آن "نظامی” است كه اين دومی خواه نا خواه نگرانی آور است. در ارتباط با جنبه نظامی فعاليت های اتمی موضع گيری سوريه كاملا روشن است. ما خواهان عاری شدن منطقه از هر گونه سلاح كشتار جمعی هستيم. به جای نگرانی از خطرات ناچيز زيست محيطی برنامه‌ی هسته‌يی ايران، بايد از سلاح‌های هسته‌يی اسراييل نگران باشيم؛ زيرا هر آن امكان استفاده از اين سلاح‌ها از سوی اسراييل وجود دارد.

 

درباره جنگ لبنان بشار اسد گفت:

 

جنگ اساسی آمريكا در حال حاضر با ايران است و از هر رويدادی نيز عليه ايران استفاده می كند. از جمله جنگ لبنان و تلاش برای منزوی ساختن ايران در منطقه به اين بهانه كه حزب الله لبنان وابسته به ايران و سوريه است. درحاليكه اسرائيل لبنان را ويران كرده است، نه ايران.