ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پرامضا ترين نامه سرگشاده
عليه يورش جديد به مطبوعات
 
 
 
 

 

همان‌گونه كه به صورت رسمی اعلام شده است، روزنامه وزين و خواندنی شرق به همراه تعداد ديگری از نشريات از جمله مجله نامه روز دوشنبه20/6/85 با تصميم خلاف قانون و غير عادلانه هيأت نظارت بر مطبوعات از ادامه انتشار باز ماندند. تداوم انتشار شرق پس از سه سال از آغاز كار آن، و انتشار چند روزنامه ديگر پس از آن و رفع توقيف از روزنامه ايران می‌توانست هم‌ گواهی بر آزادی مطبوعات و حاكميت مشی اعتدال در عرصه رسانه‌ای باشد و هم بردباری و سعه صدر نهادهای حكومتی و مسئولان كشور رادر تعامل با مطبوعات نشان دهد.

اعلام توقيف روزنامه شرق، كه مصرانه به ميانه‌روی در مشی و تعامل با حكومت پايبند بود و می‌كوشيد كه با رفع سوء تفاهم‌ها در مسير اعتدال حركت كند، متأسفانه نشان داد كه هنوز تا رسيدن به حداقل وضعيت قابل قبول رسانه ای در كشور فاصله زيادی وجود دارد. در طول مدت انتشار شرق همچنين اين تجربه‌ گرانسنگ به دست آمد كه جلب رضايت دو سويه مخاطبان عادی شرق و جريان‌های اثرگذار سياسی از هر فكر و سليقه‌ای، در عين حفظ رويكرد انتقادی، تا چه اندازه می‌تواند دشوار باشد.

با اين حال، ما امضا كنندگان اين بيانيه اعتقاد داريم كه تداوم اين مشی با همه دشواری‌های آن همچنان شدنی است و راهكار مطمئنی جز طی اين مسير پيش روی همگان، از نهادهای حكومتی تا مطبوعات، فعالان سياسی و فكری و شهروندان ايران زمين وجود ندارد. ما اعتقاد راسخ داريم كه وجود رسانه های مستقل و آزاد در خدمت مصالح كشور و حفظ منافع و امنيت ملی است و نمی‌توان به بهانه امنيت و ثبات، آزادی و پويايی را از جامعه سلب كرد، به همانگونه كه به خطر انداختن امنيت ملی به بهانه آزادی، خطاست... ما فعالان مطبوعاتی، فرهنگی، سياسی و دانشگاهی، ضمن اعتراض به توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتياز ماهنامه های حافظ و خاطره، بار ديگر مصرانه از مسئولان امر درخواست می كنيم برای صيانت از منافع ملی و آزادی بيان و مطبوعات، هر چه زودتر زمينه رفع توقيف از روزنامه شرق و ديگر نشريات توقيف شده را فراهم كنند .
رفعت آذرافزا، محسن آرمين، محمد آزادى، زهره آقاجری، سيد هاشم آقاجری، مسعود آقايى، سامر آقايی، هدايت الله آقايی، عباس ابوذرى، هادی احتظاظی، نعمت احمدى،محمد رضا احمدی نيا،مصطفی اخلاقی، بهاءالدين ادب، كريم ارغنده پور، يدالله اسلامی، محسن اشرفی، مرتضى اشفاق، محمد جواد اطاعت، حسن افتخاراردبيلی، جلال اقتدارى، عليرضا اكبر زادگان، على اكرمى، عبدالمجيد الهامی ابراهيم امانی، شهربانو امانی، محمد جواد امانی، محمود امير احمدى، اسدالله امينی، مهدی امينی زاده، حسين انصاری راد، محمدعلی ايازی، مصطفی ايزدی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلى بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، مختار باطولی، علی باقری، ايرج باقرزاده، عمادالدين باقی، پروين بختيار نژاد، اكبر بديع زادگان، مجتبی بديعی، رحمت الله برهانى، محمد بسته نگار، محمدحسين بنى اسدى، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، سهام بورقانی، صفا بيطرف، حسين بی غم، حسين پايا، علی پايا، مسعود پدرام، سعيد پور عزيزى، رضا پويان، محمود پيش بين ، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، علی تاجرنيا، سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، مهدی تحققی، غلامحسين تكفلی، مصطفى تنها، رضا تهرانى، محمد تهورى، سارا توسلى، عبدالله توسلى، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، خالد توكلی، محمد توكل، مجيد تولائى،علی اصغر تهرانچی،مجيد جابرى، جلال جلالی زاده، حميدرضا جلائى پور، مجتبی مجيد حاجی بابائی، رضا حاجى، بهمن حافظى، سعيد حجاريان ، طه حجازى، حميد حديثی، علی حديثی، حسين حريرى، الياس حضرتی، بهزاد حق پناه، محمد جواد حق شناس، فاطمه حقيقت جو على حكمت ، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، جعفر خائف، محمد رضا خاتمی، هادی خانيكی، اصغر خداياری، ابراهيم خدادادى، امير خرم،ابراهيم خوش سيرت ، اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش، سيدمحمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمد داديزاده، محمدمهدى دانشيان، سروش دباغ، محمود درد كشان، سعيد درودى، پروين دخت دفتری، محمود دل آسايى، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، ، فريبا داودى مهاجر، ابراهيم دينوی، فاطمه راكعی، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، بهمن رضاخانی، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه،حسين رفيعی، عبدالله رمضانزاده، مهدى رهنما، رضا رئيس طوسى، فياض زاهد، جمال زره ساز، محمد ابراهيم زمانى، پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى، عليرضا ساريخانى، فرزاد ساجد اردبيلی، احمد ساعى، نسرين ستوده، ، عزت الله سحابى، فريدون سحابى، هاله سحابى، عيسى سحر خيز،هاشم سجادی، محمد سرچمى، بيوك سعيدی، امين سازگارنژاد، جليل سازگارنژاد، مسعود سپهر، جعفر سعيديان، علی اشرف سلطانی، مرتضی سلطانيه،سيد محمد سيف زاده، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملو، محمد شانه چى، حسين شاه حسينى، سعيد شريعتی، محمد شريف، مازيار شكوری، الله وردى شمبورى، ماشاءالله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، محمد صاحب محمدی، احمد شيرزاد، سعيد شيركوند، فيروزه صابر، هدی صابر، محمود صارمی، على صالح آبادى، رضا صالح جلالی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدری، محمود صدری، مهدى صراف، عباس صفايی فر، فضل الله صلواتى، كيوان صميمى، جليل ضرابی، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، امير طيرانی، رضا ظفری، كيان ظهرابی، كريم عابدی، هما عابدی، سيد جعفر عباس زادگان، عباس عبدی، حسن عرب زاده، فيض الله عرب سرخی، روئين عطوفت، احمد عظيمی، علی علوی، عليرضا علوى تبار، محمدباقر علوى، رضا عليجانی، على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، على اصغر غروى، عليرضا غروى، ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، على غفرانى، محمد جواد غلامرضا كاشی، مهدى غنى، محمدتقى فاضل ميبدى، مقصود فراستخواه، علی اصغر فرامرزيان، مجيد فراهانی، فاطمه فرهنگ خواه، مهدی فخرزاده، غفار فرزدى، حسن فريد اعلم، احمد قابل، هادى قابل، حسين قاضيان، ابوالفضل قديانی، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، رحمانقلى قلى زاده، عبدالمجيد قندى زاده، نظام الدين قهارى، عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمی‌زاده، مصطفى قهرمانى، سيد ناصر قوامی، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس، مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، هادی كحال زاده، جميله كديور، محسن كديور، منوچهر كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، على كرمى، فاطمه كمالی احمدسرائی، ناصر كميليان، پروين كهزادی، يعقوب كوثرى، الهه كولايی، محمد كيانوش راد، اسماعيل گرامی مقدم، بهروز گرانپايه، محمد گرزين، بيژن گل افزا، محترم گل بابايی، فاطمه گوارايى، مسعود لدنى، حسين لقمانيان، فريده ماشينی، سعيد متقی، حسين مجاهد، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمی پور، رجبعلی مزروعی، محمد علی مشفق، على مومنى، محمود مومنى، محمد تقى متقى، محسن محققى، نرگس محمدی، محمد محمدى اردهالى ، سيد على محمودى، سعيد مدنى، محمد مرادی ،فريد مرجائی، مرضيه مرتاضى لنگرودى، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، محمدعلی مشفق، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمدمعصومی، مصطفی معين، اصغر معين فر، بدرالسادات مفيدى، مرتضى مقدم، فهيمه ملتى، كاظم ملكی، محمد ملكى، مصطفی ملكيان،احمد منتظرى، سعيد منتظرى، آذر منصوری، خسرو منصوريان، عطاءالله مهاجرانی، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوى سعادتلو، محمد هاشم مهيمنی، سيد مجتبی موسوی اجاق، سيد علی اكبر موسوی خوئينی، يوسف مولايى، لطف الله ميثمی، امير ميرخانى، وحيد ميرزاده، الله كرم ميرزايى، محمود ميرلوحی، غلامحسين نادی، فرشته ناصرگيوه چى، حسن نراقى، حسين نصيری، محمود نعيم پور، محمد نعيمی پور، علی اكبر نجفی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، علی محمد نمازی، سيد حميد نوحى، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، كامبيز نوروزی، كسری نوری، صالح نيكبخت، هادى هادى زاده يزدى، سيد هاشم هدايتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، اكبر والى، رسول ورپايى، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، عبدالرسول وصال، شمس الدين وهابی، مراد ويسی، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلی، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكورى، رضا يوسفيان.