ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه خواندنی وزير جهاد كشاورزی
خبرنگاران: ريشه اين گرانی كجاست؟
وزير: به شما اين فضولی ها نيآمده!

 
 
 
 
 

اين مصاحبه خواندنی را محمدرضا اسكندری، وزير جهاد كشاورزی با خبرنگاران كرده و خبرگزاری های داخلی منتشر كرده اند. جهاد كشاورزی كه از نخستين سازمان های جديد و بيرون آمده از دل انقلاب 57 بود، در ابتدا وزارتخانه نبود و وزير هم نداشت. از حق نبايد گذشت كه اين جهاد در روستاها كار هم زياد كرد. آن جهاد، با اين وزارتخانه كه مصاحبه وزيرش را می خوانيد از زمين تا آسمان متفاوت بود. مسئولش "عبدالله نوری» نيز با اين وزير متفاوت بود. بگذريم و گذشته را بگذاريم برای آينده. مصاحبه وزير دولت چكشی احمدی نژاد را بخوانيد كه ظاهرا طرف يادش رفته در پادگان حضور ندارد و روبروی خبرنگاران است و نه عده ای سرباز و يا بسيجی.

وزير جهاد در مجلس به تله خبرنگاران پارلمانی افتاده بود، كه بی وقفه در باره گرانی از او سئوال می كردند.

 

 

- گرانی مردم را فلج كرده.

وزير: شما مگر نماينده‌ افكار عمومی و مردم هستيد؟

- چرا قيمت محصولات كشاورزی و دامی در دو ماه اخير افزايش تصاعدی داشته ؟

وزير: اين تفسير شماهاست!

- شما به عنوان وزير كشاورزی كه بايد حامی توليد باشد چه توجيهی برای واردات بي‌رويه‌ ميوه مانند پرتقال در فصل تابستان داريد؟

وزير: سوالات مستند نيستند و من پاسخی ندارم. جايی كه تشخيص دهم سوال فنی است، پاسخ مي‌دهم.

 

- چرا گوشت مرغ از برزيل وارد كرده ايد؟

وزير: حتما شما عينك ساخت برزيل زده‌ايد.

- آيا دستور رئيس جمهور برای ارزان شدن لبنيات باعث نشد دامداران به سمت فروش گوشت بروند؟ وزير: گوشت موجود در بازار، گوشت گوسفند است و ما گوشت قرمز مقداری وارد كرده بوديم و به بازار تزريق شد و اين باعث ارزانی شد.

- جريان استيضاح شما كه با 51 امضا به هيات رئيس مجلسه داده شده چيست؟

وزير: هر وقت اعلام وصول شد در مورد آن جواب مي‌دهم. برويد از آنها كه طرح را امضا كرده‌اند سوال كنيد.

- بالاخره ريشه اين گرانی كجاست؟

وزير: مطبوعات در گراني‌های روز اول ماه رمضان نقش داشتند. مطبوعات مصرف گوشت گرم را ترويج ‌كردند در حالی كه مصرف گوشت منجمد از سوی وزارت بهداشت توصيه مي‌شود و اين كار مطبوعات باعث شد به گوشت منجمدی كه در بازار برای تنظيم بازار تزريق شد كم‌توجهی ‌شود و وقتی عرضه كمتر از تقاضا باشد، قيمت بالا مي‌رود!!

- ماجرای واردات بذر سيب زمينی از فرانسه چيست كه امروز نماينده همدان در مجلس مطرح كرد؟

وزير: شما خبرنگاران از چيزی اطلاع نداريد. ما امسال جلوی واردات بذر را گرفته‌ايم.

- حبوبات چرا گران شده؟

وزير: ما امسال صادرات حبوبات داشته‌ايم و اين از دلايل گرانی است. زيرا قيمت جهانی حبوبات بيشتر از داخل است و مشتری زيادی دارد و من فكر مي‌كنم اين سياست بر قيمت حبوبات اثر گذاشته است!!

-         ماجرای واردات بادمجان فرانسوی چيست؟

وزير: حتما مصرف كننده داشته كه وارد شده!