ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش جديد اكونوميست
بحران در ايران
بيكاری 12 در صدی
نيروی كار 24 ميليونی
 
 
 
 

 

مجله اقتصادی اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود – سپتامبر- پيش‌بينی كرد كه نيروی كار ايران در سال جاری با 2.9 درصد رشد به 24 ميليون و 400 هزار نفر و نرخ بيكاری به 12 درصد خواهد رسيد.

بموجب همين گزارش طی سال‌های آينده اين آمار افزايش خواهند يافت و در سال آينده به 12.5 خواهد رسيد.  زيرا نيروی كار ايران در سال 86 افزايش 2.8 درصدی خواهد داشت و به 25 ميليون نفر خواهد رسيد.  در سال 87 نيروی كاری به 25 ميليون و 700 هزار نفر خواهد رسيد.

اكونوميست اضافه می كند:

تورم در سال  87 در ايران به 13 درصد و در سال 88 به 13.4 درصد خواهد رسيد  و در صورت ادامه وضع موجود، در سال 89 تورم از مرز 15 درصد خواهد گذشت.