ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيركل مجاهدين انقلاب
نيازمند وحدت ملی هستيم
اقدامات تهديد آميز در پيش است
 
 
 
 

 

محمد سلامتی دبيركل مجاهدين انقلاب در مصاحبه ای با خبرگزاری های داخلی، پيرامون موقعيت كشور گفت:

ايران در عرصه بين‌المللی در شرايط حساسی قرار دارد؛ به اين معنا كه اكنون در خصوص مساله هسته‌يی آمريكا و انگليس تمام تلاش خود را مي‌كنند كه ايران را تحريم كنند و كشورهای ديگر را نيز راضی كنند كه به جمع آن‌ها بپيوندند. آنها درتلاش اند تا ضربه‌پذيری ايران را تشديد كنند.

اكنون كه كشورهايی دارند در برابر ما دست به اقدامات تهديدآميز مي‌زنند، وحدت ملی بايد بيش از هر زمان ديگری حفظ شود؛ لذا مسوولان كشور بايد با حاكم كردن شرايط آزاد، سالم و قانونی بر انتخابات، شرايط را به گونه‌ای فراهم آورند كه اين وحدت به بهترين شكل ايجاد شود. مسوولان ما درعرصه ديپلماسی بايد در مقابل برخوردهای خارجی با دقت، حساب شده و مشورت شده گام بردارند.