جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمركز آلمان
يك نازی سر شناس آلمانی
پيمانكار مسجد بزرگ اروپا شد
 
 
 
 

 

روزنامه چپ گرای نويس دويچلند در شماره روز گذشته خود با عنوان"راستگرايان مسجد می سازند" نوشت:

گران ترين مسجد اروپا در شهر "دويس بورگ" واقع در مركز آلمان با 8 ميليون يورو بنا می شود. اين مسجد از چند طبقه تشكيل می شود كه يك طبقه آن به سالن پذيرائی از ميهمانان اختصاص داده شده و طبقه فوقانی آن عبادتگاه است. اين مسجد كه بايد تا نيمه سال 2007 ساخته شود به شركتی واگذار شده كه رئيس آن نازی شناخته شده ای بنام "گونتركيسل" است كه در سال 1977 در دادگاه شهر "ووپرتال" بعنوان نفی كننده هولوكاست و يك مبلغ فعال نازی محكوم شده بود. يكی از پيمانكاران انجمن مسجد بنام "زولفيه كای كين" در مصاحبه با روزنامه "راينشه سايتونگ" در همين ارتباط گفت: "اين برای ما بسيار شرم آور و ناراحت كننده است، اما لغو قرار داد از نظر حقوقی می تواند يك ريسك بزرگ مالی به مبلغ 700 هزار يورو باشد."

فقط طبقه فوقانی اين مسجد با كمك مالی اعضای اين انجمن ساخته می شود و بقيه مبلغ را شهردار دويس بورگ از حزب - راستگرای - سوسيال دمكرات مسيحی متقبل شده است. همين شهردار در اين ارتباط گفت:

اين مسجد بايد نشان بارزی از روابط فرهنگی و همزيستی مسالمت آميز بين مليت ها باشد.