ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حسن خمينی، خاتمی، كروبی، خوئينی ها...
زمزمه آيت الله ها
برای تحريم انتخابات مجلس خبرگان
 
 
 
 

 

زمزمه تحريم انتخابات مجلس خبرگان كه در اين شب ها در مجالس افطاری، همراه با تهديد به افشاگری ها جريان داشت، سرانجام بصورت رسمی نيز انتشار يافت. موسوی لاری دومين وزير كشور دولت خاتمی كه عضور مجمع روحانيون مبارز نيز هست، رسما اعلام داشت كه در صورت ادامه وضع گزينشی موجود و رد صلاحيت هائی كه پيش بينی می شود، اين انتخابات راتحريم خواهيم كرد.

همزمان با وی، آيت الله موسوی تبريزی دادستان كل كشور در زمان آيت الله خمينی نيز در مصاحبه كوتاهی اعلام داشت كه با ادامه وضع موجود دليلی برای شركت در انتخابات مجلس خبرگان وجود ندارد. وی نيز عضو رهبری مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، يعنی تشكل موازی جامعه مدرسين حوزه علميه قم است.

همزمان با انتشار اين اخبار، محمد علی  ابطحی معاون پارلمانی و رئيس دفتر محمد خاتمی در دوره اول و دوم رياست جمهوری وی نيز در وبلاگ خويش فاش ساخت كه سه چهره سرشناس، يعنی مهدی كروبی رئيس سابق مجمع روحانيون مبارز و رئيس مجلسين سوم و ششم، محمد خاتمی رهبر كنونی مجمع روحانيون مبارز و رئيس جمهور سابق و همچنين موسوی خوئينی ها نايب رئيس مجلس در زمان آيت الله خمينی تمام توصيه ها برای ثبت نام جهت شركت در انتخابات مجلس خبرگان را رد كرده و حاضر نيستند درانتخابات گزينشی آينده مجلس خبرگان شركت كنند. حركات سازمانی – امنيتی هاشمی ثمره در وزارت كشور نيز عزم تحريم انتخابات را تشديد كرده است.

بی اعتمادی به حداقل شرايط يك انتخابات به گونه ايست كه ابطحی در وبلاگ خود نسبت به ثبت نام "حسن خمينی» نوه آيت الله خمينی برای رفتن به مجلس خبرگان نيز ترديد جدی كرده و نوشت:

«ثبت نام حسن آقای خمينی خيلی می تواند تعيين كننده باشد. حضور مداوم ساليان طولانی در قم و تحصيل بی وقفه از قبل از وفات پدر(احمدی خميني) تاكنون و تدريس سطوح عالی در حوزه باعث شده كه بزرگان كشور او را از واجدان قطعی شرايط كانديداتوری بشناسند.»

 ابطحی در همين مطلب، بدون نام بردن از دبيركل مداحان جمهوری اسلامی "حاج منصور ارضی» اشاره به شروع ضد تبليغ ها عليه حسن خمينی می كند كه ظاهرا درجه اجتهاد را گذرانده و به جمع آيت الله ها پيوسته است. ابطحی نوشت:

«وقتی چندی پيش، مداح هتاك معروف كه مرتب عليه اين و آن – تنها به دليل داشتن صدای گرم – بيانيه صادر می كند، عليه حسن آقا صحبت كرد می شد فهميد آنان نيز به خوبی فهميده اند كه حاج حسن آقا اگر در ليست خبرگان قرار گيرد، نه شورای نگهبان می تواند ايشان را به خاطر طی مدارج علمی رد كند، و نه شب نامه نويسان قدرت تخريب وی را دارند. كاش دوستانی كه برای آمدن حسن آقا تلاش می كنند موفق شوند با راضی كردن وی به كانديداتوری، به ليست كانديداهای خبرگان معنای ويژه ای بدهند.»