ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درمحافل سياسی گفته می شود
پيام جديد هاشمی به خامنه ای:
اينها نه به امام ارادات داشتند
و نه به شما وفا خواهند كرد!

 
 
 
 

 

در برخی محافل سياسی تهران، پيرامون جدالی كه انتشار دوباره نامه آيت الله خمينی برای پذيرش آتش بس در جنگ با عراق آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفته می شود:

آنچه در پشت صحنه دراين ارتباط جريان دارد بسيار جدی تر و تند تر از آن مطالبی است كه دراين ارتباط انتشار می يابد. بحث در جلسات افطاری بزرگان حكومتی عموما بر همين محور دور می زند و پرونده های كهنه يكبار ديگر ورق زده می شود. همه ميدانند كه انتشار آن نامه در ارتباط تنگاتنگ است با انتخابات مجلس خبرگان و اطلاعاتی كه از كانال های مختلف سران حكومت پيرامون خطر حمله به ايران و يا محاصره اقتصادی كشور وجود دارد. بر خلاف آن ملاحظه ای كه در مطبوعات و ديدارها در باره رهبر بكار می رود، در ديدارهای خصوصی سران بشدت به منش و سياست های او حمله می شود و بويژه روحانيون سرشناس، او و دوران رهبری اش را در سقوط اعتبار مردمی روحانيت مقصر می دانند. در همين محافل نقل می شود كه اخيرا جمله ای يا در ديدار و ملاقات هاشمی و خامنه ای ميان آن دو رد و بدل شده و يا بصورت پيام. متن آن جمله كه به هاشمی رفسنجانی نسبت داده شده و اشاره به انتخابات گزينشی مجلس خبرگان و تركيب آينده  است چنين است:

«اينها نه به امام ارادت داشتند و نه به شما وفا خواهند كرد!»