ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سماواتی مداح
انشعاب و رقابت
در حزب سراسری مداحان

 
 
 
 
 

درجريان شتاب گيری جبهه گيری ها برای انتخابات مجلس خبرگان و شوراها، برخی مداحان اسم و رسم دار كه با هم رقابت نيز دارند، شروع به موضع گيری های جديد عليه هم كرده و بوی انشعاب در حزب سراسری مداحان می آيد. اين موضع گيری ها عموما عليه حاج منصورارضی است كه خود را رئيس جمهور ساز می داند. يعنی اگر من نبودم احمدی نژادی هم در كاخ رياست جمهوری نبود!

پس از فيلمبرداری امنيتی در مجلس ترياك كشی "هلالی" مداح دركنار يك زن جوان بی حجاب، كه عملا ضربه ای بود به حاج منصور ارضی، حامی "هلالی"، سايت بازتاب كه وابسته به گروهی از فرماندهان عموما كنار رفته سپاه است، مصاحبه ای از حاج مهدی سماواتی منتشر كردند كه سابقه مداحی او به دوران جنگ با عراق باز می گردد. سماواتی دراين مصاحبه بی آنكه مستقيما از حاج منصور ارضی نام ببرد و يا مستقيما بگويد چه لفت و ليسی در شبكه مداحان جريان دارد، گفت:

 «بعد از جنگ وارد كار قطعات يدكی خودرو و بعد از آن نصب سيستم گازسوز خودرو شدم و پس از اين‌كه اخوی بنده به رحمت خدا رفت، وارد كار مواد غذايی شدم.
دراين كار( مداحي) بايد كسی جلو بيفتد و رهبری اين تشكيلات را بر عهده بگيرد كه حتما معرفت عميقی به اهل بيت ـ عليهم السلام ـ داشته باشد، تا مداحان در آن قالب و صورت تشكيلاتی كار كنند. در رأس هرم بايد كسی باشد كه همه از او حرف‌شنوی داشته باشند. نه اين‌كه هر كسی بلند شود و جامعه مداحان راه بيندازد. كار برای خدا خوب است، اما بايد به دست يك تشكيلات قوی و سازماندهي‌شده بيفتد و تكرار مي‌كنم كه آن فرد از لحاظ معرفتی و شناخت به اين امر پخته و قوی باشد.»

سماواتی دراين مصاحبه، به محوری ترين مسئله در باره نقش مداحان و اختلاف روحانيون با آنها اشاره می كند و با سمت گيری به سود روحانيون( درست خلاف جهت گيری منصور ارضی و شبكه احمدی نژاد) گفت:

« معرفتی كه عرض كردم بايد از طريق روحانيت باشد. اخلاص را چه كسی بايد به من بگويد؟ مناجات اميرالمؤمنين(ع) و ابوحمزه را چه كسی بايد برای من معنا و تبيين كند؟ من يا بايد خودم عالم باشم و يا پيش اهل علم زانو بزنم.»