ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جدال سياسی ميان سرداران
سردارطلائی
فرمانده نيروی انتظامی تهران
به نفع سردار ذوالقدر كنار رفت
شايد تفاهم طلائی با آيت الله بروجردی و دستور دستگيری او
 از سوی سردار ذوالقدر نقطه پايان را برهمكاری آن دو گذاشت!

 
 
 
 
 

سردار طلايی، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، يا رئيس  پليس تهران، به بهانه شركت درانتخابات شوراها از مسئوليت خود استعفا داد. او هفت سال دراين سمت بود.

با آنكه بهانه استعفای طلائی شركت درانتخابات اعلام شده و احتمالا هم دراين انتخابات شركت كرده و رئيس شورای شهر تهران نيز خواهد شد، اما استعفای او نمی تواند بی ارتباط با برخی اختلاف نظرات با سردار ذوالقدر قائم مقام وزير كشور و دارنده حكم سرپرستی نيروهای انتظامی در وزارت كشور نباشد. اينكه طلائی استعفای خود را تسليم ذوالقدر نكرده و آن را در جمع خبرنگاران اعلام كرده نيز خود باندازه كافی گويای اختلافات پشت صحنه است. جايگزينی كه برای وی اعلام خواهد شد اين اختلاف را آشكار تر خواهد كرد. نيروی انتظامی در دوران تصدی گری سردار ذوالقدر چهره ای كاملا سركوبگر به خود گرفته است واين درحالی است كه اين نيرو با همين فرمانده – طلائی- در تهران بزرگ، در دولت خاتمی چهره ديگری داشت و حتی در چند همايش دانشجوئی از سياست مدارای او با دانشجويان تشكر شد.

در دوران اخير، در هر تظاهرات و اجتماع و اعتراضی كه در تهران برپا شد و شمار آنها روبه گسترش نيز هست، هرگاه نيروی انتظامی حاضر شد، يك نيروی ضد شورش كه معلوم نيست وابسته به سپاه است و يا نيروئی مستقل از سپاه و نيروی انتظامی نيز حاضر شده است.

گفتگو و تفاهم اخير سردار طلائی با آيت الله بروجردی درجريان تظاهرات سه روز پيش طرفداران وی در اطراف خانه بروجردی برای توصيه به مردم كه پخش شوند، چند ساعت بعد از نيمه شب، منجر به دستگيری آيت الله بروجردی و يورش به مردم و دستگيری آنها شد. شايد اين آخرين كشاكش ميان سردار طلائی و سردار ذوالقدر بود كه مانند فرماندار نظامی ايران در وزارت كشور عمل می كند.