ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بخشنامه دولت به بانك ها
برای دادن پول به "مهرالرضا"

 
 
 
 
 

پس از جنجال سياسی – بانكی بر سر سلطه دولت بر بانك "پارسيان" برخی خبرها در محافل اقتصادی ايران حاكيست كه دولت طی بخشنامه ای به كليه بانك های كشور، از آنها خواسته تا پول دراختيار صندوق مهرالرضا قرار دهند تا اين صندوق وام قرض الحسنه به مردم بدهد. اين بخشنامه از سوی شورای همآهنگی بانكها صادر شده است. اكنون اين بحث در بانك ها جريان دارد كه اگر قرار است وام به مردم داده شود، بانك ها خودشان می توانند همين كار را بكنند و ديگر ضرورتی ندارد كه پول را اول بدهند به صندوق مهرالرضا و سپس مهرالرضا وام بدهد به مردم.

پشت اين استدلال بانكها، اين ارزيابی از تصميم جديد دولت و بخشنامه مورد بحث خوابيده كه دولت می كوشد از طريق صندوق مهرالرضا نيرو برای خود جمع كند و ضمنا، بتدريج بودجه های علنی و غير علنی كميته امداد را به سود خود مصادره كند.