ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سقوط 28 درصدی بورس تهران  
 
 
 

 

حجم مبادلات بورس تهران 28 درصد در هفته جاری كاهش يافت. دراين هفته بورس تهران فقط 5 روز كاری داشت و عمده كاهش معاملات شامل صنايع بود كه 5ر15 واحد كم شد. با آنكه اين سقوط معاملات در بورس تهران را می توان تا حدودی متاثر از ركود ماه رمضان، بويژه در هفته نزديك به شب های عزاداری ضربت خوردن حضرت علی دانست، اما ريشه اصلی اين سقوط را هم در بحران اقتصادی و هم دراخبار مربوط به جدی شدن خطر حمله به ايران بايد جستجو كرد. همان مسئله مهمی كه باعث لغو قراردادهای نفتی و گازی تركيه و ژاپن با ايران شده است. اگر اين روند، پس از ماه رمضان ادامه يابد، آنگاه ارزيابی دوم صحبت خود رانشان خواهد داد.