ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد:
تا سلاح اتمی صلح آميز
يك "ياحسين" باقی مانده!

 
 
 
 
 

ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بخش های گزيده سخنرانی احمدی نژاد در جريان سفر به كرج و شهريار را منتشر كرد. نكته بسيار مهم كه بعيد به نظر می رسد خبرگزاری ايرنا چنين اشتباهی را مرتكب شده باشد آنست كه احمدی نژاد در سخنرانی خود از توليد سلاح اتمی درايران سخن گفته و البته يك "صلح آميز" هم به آن اضافه كرده است. اين در حالی است كه تاكنون صحبت از فعاليت هسته ای صلح آميز بود نه توليد سلاح اتمی صلح آميز!

ايرنا از قول احمدی نژاد گزارش كرد:

« امروز تمام ملت ايران خواهان دستيابی به سلاح صلح آميز هسته ای است. با توكل به خدا قسمت اعظم دستيابی به فناوری صلح ‌آميز هسته ‌ای را طی كرده ‌ايم و تا دسترسی كامل به قله فناوری هسته ‌ای يك "ياحسين" ديگر باقی نمانده است."